Finlandssvensk lärare döms för sexuellt utnyttjande av barn

Offren gick på nian i Hoplaxskolan. Där fick läraren en varning 2014 efter en chattkommunikation med en elev som bland annat handlat om sexleksaker och där läraren antytt att kåthet kunde åtgärdas på lägerskolan. Polisen inledde en förundersökning 2017. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

En tidigare lärare vid Hoplaxskolan i Helsingfors döms till ett och ett halvt års villkorligt fängelse för sexuellt utnyttjande av barn. Mannen skickade bland annat bilder på sitt könsorgan till elever.

Mannen stod åtalad för nio fall av sexuellt utnyttjande av barn och har enligt rätten gjort sig skyldig i alla nio fallen. Brotten har skett åren 2013–2017. Polisen började utreda misstankarna i april 2017.

Helsingfors tingsrätt skriver att brotten främst har riktat sig mot lärarens elever som i hänseende till honom har varit i underordnad ställning. Läraren har bland annat skickat bilder på sitt könsorgan och videor till pojkarna. Det har skett via sociala medier på fritiden. I meddelanden har han skrivit om sex, masturbation och homosexualitet.

I skolan i klassrummet har beröring förekommit, bland annat så att läraren har masserat elevers axlar och smekt dem på håret och på låren. Beröringarna har enligt rätten haft en väsentlig sexuell innebörd.

Enligt rätten har läraren genom sitt förfarande "inverkat på målsägandenas sexuella självbestämmanderätt, liksom han även försökt inverka på deras sexuella läggning."

Pojkarna gick på nian.

Vid sexuellt utnyttjande av barn är offret under 16 år. Barnet utsätts genom beröring eller på annat sätt för en sexuell handling som är ägnad att skada barnets utveckling, eller så att barnet förmås företa en sådan handling.

Straffet är fängelse i minst fyra månader och högst fyra år. Eftersom läraren är ostraffad sedan tidigare är hans straff på ett och ett halvt år fängelse villkorligt, skriver rätten.

Mannen döms också att betala fyra av målsägandena ersättning för lidande, i tre av fallen 1 200 euro och i ett 1 500 euro.

Fick varning

Läraren hade undervisat i skolan, främst elever i årskurserna sju till nio, i femton år. Han hade en tillfällig tjänst och har enligt linjedirektör Niclas Grönholm inte arbetat i skolor i Helsingfors sedan brottsmisstankarna kom fram.

Läraren tilldelades en varning av rektor i november 2014 för att ha kommunicerat med en elev på ett olämpligt sätt. Han frågade bland annat om eleven var "kvällskåt" och att det i så fall var något som kunde åtgärdas på den kommande lägerskolan.

Skolans rektor står i ett skilt ärande åtalad för brott mot tjänsteplikt där frågan bland annat är om rektorn agerat korrekt och tillräckligt. Den rättegången kommer att hållas i januari.

Då läraren fick varningen hade han enligt rektorn varit mycket ångerfull och lovat söka hjälp. Mannen upptog enligt domen sitt agerande igen i augusti 2015

2017 fick rektorn information om lärarens handlingar efter att en kurator vid en annan skola hade kontaktat Hoplaxskolans kurator om bilder som en elev, som hörde till samma åldersgrupp, fått. Då blev ärendet en polissak.

Rektorn hade också fått se en video som skickats till en elev där läraren masturberar. Rektorn hade med läraren tagit upp att elever inte tycker om att han kommer nära eller rör vid dem.

Strax innan förundersökningen inleddes gick det enligt rektorn rykten om att elever skulle utpressa läraren genom att hota att visa bilder som de fått, mot att han exempelvis skulle ta bort timanmärkningar eller liknande. Skolpersonal vittnar om att det vid det laget hade kokat av rykten bland elever i skolan.

Förklarar med ryggont

Läraren har till vissa delar hållit med om gärningsbeskrivningarna. Han har ändå bestridit att beröringarna skulle ha varit av sexuell natur och bestrider åtalet. Att han rört vid pojkarna förklarar han bland annat med att skolans lokaler skulle ha varit trånga och att han haft ont i ryggen och fått rådet att gå på huk när han hjälper eleverna.

I ett svaromål till rätten menar han att bilder som han skickat till en elev har ingått i en diskussion om homosexualitet som eleven tagit initiativ till. Läraren skriver till rätten att han efteråt inser att det inte var förnuftigt att sända meddelandet, "särskilt då man rycker diskussionen ur sitt sammanhang".

Enligt tingsrätten har målsågandena berättat samstämmigt om händelserna, och den skriftliga bevisning som finns har stött dem. Rätten bedömer inte lärarens förklaringar till beröringarna som trovärdig.

Meddelanden som "wow, nu blev jag kåt", är enligt rätten av betydande sexuell natur.

Till nyhetsbyrån SPT säger häradsåklagaren Elisabeth Stenman-Haltia att hon är nöjd med domen och att straffet är strängt.

– Det är ett långt villkorligt straff. Mannen är inte tidigare dömd.

Domen har inte vunnit laga kraft och kan överklagas.

Lärare åtalad för sexuellt utnyttjande av barn – rättegången inleddes på måndagen

Rättegången hölls bakom stängda dörrar i Helsingfors tingsrätt för att skydda målsägandena. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning