Finlandssvensk diaspora

Motåtgärder? Rekrytera aktivt i Stockholm, London och Bryssel. Ge högre lärarlöner mot Sverigeflytt.

Ordet diaspora kommer från grekiskan och betyder ungefär "i förskingringen". Man talar om den judiska, armeniska och libanesiska diasporan.Håller finlandssvenskarna på att bli ett "förskingrat"...