Finlandssvensk blev röstmagnet i studentval på universitetet

Det gick bäst för den gröna kandidaten Sebastian Österman i delegationsvalet. Österman är också en av två finlandssvenskar i Helsingfors studentkårs styrelse. Bild: HBL-arkiv/Leif Weckström/HUS

Inte på över femtio år har det suttit lika många finlandssvenskar och tvåspråkiga i studentkårens delegation vid Helsingfors universitet. – Det här är historiskt, absolut, säger valchefen Rasmus Olander.

När resultatet av delegationsvalet vid Helsingfors universitets studentkår stod klart i mitten av veckan jublade man speciellt inom den svenskspråkiga grupperingen Svenska nationer och ämnesföreningar (Snäf). Man fördubblade nämligen antalet kandidater från tre till sex personer.

– Det här är helt sjukt bra. Vi är jättenöjda. Det är historiskt, absolut, säger valchefen Rasmus Olander.

Universitetets studentkår har cirka 26 000 medlemmar. Under vårterminen hade ungefär 2 200 av alla universitetets studerande svenska som modersmål. Delegationen, med 60 medlemmar, är det högsta beslutande organet i studentkåren.

Senast i delegationsvalet 1963 fick det som då kallades för svenska gruppen sex platser. Åren 1955 och 1961 hade man hela sju platser.

– Jag satt själv i delegationen i fyra år, och i något skede hade vi bara två platser. Det är fint att ha fått uppleva att vi nu har sex platser, säger Olander.

Konkret betyder det större svenskspråkiga inflytandet att Snäf kan få en andra plats i ekonomidirektionen, där det fattas beslut om utrymmen och budget. Flera nationer och ämnesföreningar verkar i studentkårens utrymmen. I tillägg har man god chans att försöka få in en person i studentkårens styrelse.

Juridikstuderande och tillika Snäfs kandidat Nora Liimatainen fick 86 röster, alltså tredje mest i valet. Men det var inte bara Snäf som det gick bra för. Biologistuderande Sebastian Österman från De gröna vid HUS blev hela valets röstmagnet med 143 röster. Han sitter i studentkårsstyrelsen och har ansvar för bland annat språkfrågor.

Han gläder sig också över Snäfs framgångar.

– Det är ett helt otroligt resultat. Jag tror att svenskan går säker nu.

I våras var han med och tog fram studentkårens nya språkstrategi. Österman menar att den nu är mer ambitiös och ser till att kommunikationen går på tre språk överallt. Men den innebär också att man sätter press på studentkårens samarbetspartners så att de satsar på språk. Ett exempel är problemen med att få information på svenska om till exempel Unisports motionsanläggningar, något som Studentbladet uppmärksammade i våras.

Deltagandet i veckans delegationsval landade på 33,26 procent och 8 700 röster. Den största gruppen i valet blev Maailmanpyörä, som består av De Gröna vid HUS och Obunden vänster. Antalet kandidater var 591 stycken.