Finländskt rederi slutar dumpa avloppsvatten i havet – "Ett medvetet val att inte ta den enkla vägen"

VG-shippings fraktfartyg Eeva släpper inte längre ut avloppsvatten i havet. Bild: Esko Pettay

Mängder avloppsvatten från lastfartyg töms dagligen helt lagligt ut i Östersjön. Finländska rederiet VG-shipping är nu först med att föra sina fartygs avloppsvatten till land för att renas.

Sedan början av juli tömmer rederiet VG-shippings fartyg inte längre sitt avloppsvatten i Östersjön trots att det är fullt lagligt och vad andra fraktfartyg fortfarande gör. Beslutet om att börja rena...