Från svarta lådor till transparens: Artificiell intelligens gör sitt intåg inom vården

ETK förutser att AI kan vara till stor nytta vid stora reformer. De positiva erfarenheterna uppmuntrar till nya experiment. ETK:s direktör Mikko Kautto (till vänster) efterlyser en oberoende aktör, som på ett mera allmänt plan forskar i möjligheterna att utnyttja AI i social- och hälsovården. Matematikern Jarno Varis ser att AI är ett utmärkt redskap i expertarbetet. Bild: Karl Vilhjalmsson

Artificiell intelligens kan vara ett värdefullt arbetsredskap för experterna inom social- och hälsovården. Redan nu finns nya AI-verktyg som kan försnabba diagnostiseringen av demenssjukdomar.

Demenssjukdomar blir allt vanligare – en direkt följd av att vi lever längre. De allra flesta av oss kommer förr eller senare att komma i kontakt med en demenssjukdom, antingen så att vi drabbas själv...