Finländska universitet är toppstyrda linjeorganisationer där vardagen handlar om resursbrist, pengar och byråkrati

Ädla ledord som kollegialitet och demokrati nämns endast i festtalen.

Påskaftonens ledarsida i Helsingin Sanomat innehöll en vetenskapspolitisk karikatyr. En ledare berörde faran med ideologisering vid högskolorna och slutade med att karakterisera vetenskap i stör...