Finländska SS-män oskyldiga tills skulden bevisas

Bild: Wilfred Hildonen

"Att kasta en sådan här kollektiv skugga av skuld på sådana män, av vilka två tredjedelar gav sitt liv eller sårades för vårt fosterlands skull, är nedrigt."

Genom idén som föddes 1940 att i enlighet med jägarrörelsens traditioner skicka en frivillig trupp soldater till Tyskland ville Finland försäkra sig om Tysklands diplomatiska stöd mot hotet från Sovjetunionen. Ursprungligen var tanken att enbart värva finlandssvenskar, men då man inte fick ihop tillräckligt många accepterades också enspråkigt finska finländare.

De som anmälde sig till den finländska SS-bataljonen drevs inte i särskilt hög grad av politiska eller ideologiska motiv. Enligt historikern Jukka Tarkka handlade det i grund och botten om krigsromantik och äventyrslust. Det här torde bland annat framgå av de frivilligas ålder: en stor del av de hugade var inte ens gamla nog för att göra värnplikt. För att godkännas som rekryt i bataljonen skulle man – med undantag för befälet – vara 17–25 år gammal. De motiv som de flesta frivilliga angav var fosterländskhet och antikommunism.

Bataljonen var Finlands inofficiella bidrag till "det europeiska korståget" mot bolsjevismen. Rekryteringsverksamheten ägde rum i hemlighet på ingenjörsbyrån Ratas i Helsingfors under våren 1941. Projektet hade ändå Finlands statslednings välsignelse. Inklusive kompletteringar antogs sammanlagt 1 408 män till bataljonen. Från och med den 6 maj transporterades männen i flera olika omgångar från Åbo till Tyskland, och därifrån vidare till Österrike. Den finländska bataljonen grundades i Wien den 15 juni. Männen fick utbildning i Österrike och sedan i Polen, där finländarna svor faneden den 15 oktober.

I början av december 1941 förflyttades bataljonen till fronten i Ukraina, där den i januari 1942 underställdes Wiking-divisionen. Bataljonen, som ingick i stridskrafterna, var vid fronten bland annat i Ukraina och Kaukasus. Innan de frivilliga hemförlovades den 2 juni 1943, och bataljonen sedan lades ned den 11 juli samma år, hade 255 män stupat, 686 sårats och 14 försvunnit.

Efter andra världskrigets slut var Wiking-divisionens befälhavare, general Felix Steiner, i likhet med många andra frontkommendörer misstänkt för krigsbrott i Nürnbergrättegången. Men han friades från alla anklagelser. Det sker obestridligen grymheter under krig, men det har inte bevisats att de finländska frivilliga gjort sig skyldiga till sådana.

Nu, drygt 75 år efter att bataljonen hemförlovades, och bara åtta frivilliga är vid liv, har Finland för tredje gången utrett de finländska SS-männens delaktighet i förintelsen. Saken undersöktes av professor Lars Westerlund, i vars skrivelse det bland annat står: "Enligt utredningen är det troligt att de finländska SS-frivilliga mycket sannolikt deltog i avrättningar av och våldsdåd mot judar, civila och krigsfångar som de olika enheterna inom SS-Division-Wiking utförde 1941–1942."

Då Westerlund ändå därpå konstaterar att källmaterialet inte ger tillräckligt detaljerad information för att bedöma enskilda händelser skulle det ha lönat sig för honom att låta en jurist läsa utredningen innan den publicerades. Till de centrala mänskliga rättigheterna hör nämligen principen att också den som är misstänkt på sannolika skäl ska betraktas som oskyldig tills hans skuld har bevisats. Att kasta en sådan här kollektiv skugga av skuld på sådana män, av vilka två tredjedelar gav sitt liv eller sårades för vårt fosterlands skull, är nedrigt. Man får rentav intrycket att det här var själva syftet med den senkomna utredningen, inte minst då de frivilliga som överlevde striderna på sin tid inte straffades utan belönades.

Läs också:

Lars Luthers bror stred för Waffen-SS – "Han fördes bakom ljuset"

Frän debatt om Waffen-SS-rapporten – veteranflagga i fokus

Pekka Pinomaa Helsingfors

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning