Finländska konstnärer vill ställa ut i Stockholm

Vidga vyer. Oksasenkatu 11 visar Ella Tahkolahtis installation på Supermarket Art Fair som är en del av Stockholm Art Week. Hon säger att det för ett litet galleri är viktigt att kunna träffa andra gallerister och konstnärer och se vad de gör. Jenny Suhonen och Hanna Marno är också med. Bild: Ari Luostarinen

Finländska gallerier är väl representerade på de två stora årliga konstmässor som hålls i Stockholm i helgen – så till den grad att alla inte ryms med som utställare. Den större svenska scenen med en konstintresserad publik lockar, och intresset att etablera kontakter är stort.

Stockholm

Utställarna lägger sista handen vid hängningarna, det börjar vara klart för besökare. I dag torsdag öppnar Supermarket Art Fair vid Telefonplan i Stockholm och en dag senare Market Art Fair inne i centrum.

På båda mässorna är det finländska inslaget påtagligt. På Supermarket är vart tionde galleri från Finland, på Market Art Fair är fyra av trettiotvå gallerier finländska.

Andreas Ribbung är en av tre projektledare på Supermarket, som nu ordnas för tionde gången. Han berättar att intresset från Finland har varit stort alltsedan de finländska gallerierna blev medvetna om mässan.

– Det är alltid jättemånga ansökningar, det är konkurrens bland dem för att få komma med, säger han.

Orsaken?

– Jag tror att Berlin ofta har setts som porten utåt men man har upptäckt att Stockholm är en ganska stor konststad och också en väg ut mot resten av Europa, speciellt eftersom utställarna på Supermarket kommer från tjugofem länder.

Konkurrens. Enligt Andreas Ribbung vill fler finländska gallerier ställa ut än vad som får plats. Bild: Ari Luostarinen

En jury väljer ut de drygt sextio utställarna utifrån vad de föreslår för konst och så ska de ha utställningsverksamhet öppen för allmänheten. Enligt Ribbung ser juryn också till att det blir en så stor geografisk spridning som möjligt.

Konstsamlande etablerat

I Supermarket får enbart konstnärsdrivna gallerier delta. Mässan föddes som en spontan reaktion på Market Art fair som är för de kommersiella gallerierna.

I Sverige är intresset för nutidskonst mycket större än i Finland och så finns det förmögnare människor som köper konst.

Den finländska galleristen Ilona Anhava är en av grundarna och delägarna till Market Art Fair. Också här är det en oberoende jury som väljer ut vilka som får delta, Galerie Anhava är med även i år.

– I Sverige är intresset för nutidskonst mycket större än i Finland och så finns det förmögnare människor som köper konst, säger hon som är beroende av att verken också går åt.

Traditionen att samla på konst är etablerad på ett annat sätt i Sverige, menar hon.

Anhava deltar också i andra mässor utomlands, men hon säger att Sverige har flera fördelar.

– Det är det första utlandet för oss och bra att ta nya konstnärers verk till och så blir det inte så dyrt.

Det finns också ett kunnande om finländsk konst i Sverige vilket gör att gallerierna "inte behöver börja från noll", som det kan vara längre bort.

Stockholm i särklass. Ilona Anhava och Ben af Schultén har lång erfarenhet av Market Art Fair. För ett kommersiellt galleri är Stockholm med fler köpstarka och konstintresserade personer en bra stad för mässa, säger Anhava. Bild: Ari Luostarinen

Nätverk

Arvid van der Rijt är grundare till Filmverkstaden i Vasa som är med på Supermarket Art Fair för tredje gången. Han lyfter speciellt fram att konceptet ger goda möjligheter att möta andra gallerier och konstnärer, det ordnas till exempel speciella nätverksträffar i samband med mässan.

– Som en liten förening i Österbotten behöver vi skapa kontexter för att nå ut nationellt och internationellt.

Rent konkret har Filmverkstaden exempelvis börjat samarbeta med en konstnär i Polen. Han, som ursprungligen kommer från Nederländerna, tycker inte att Stockholm går att jämföra med exempelvis Berlin eller London men vill gärna ha mer nordiskt samarbete.

Målarförbundet är med för första gången via sitt galleri TM. För det konstnärsdrivna galleriet är själva försäljningen inte det centrala. Merja Heino, ordförande för konstnärsutskottet, säger att avsikten är att visa upp finländska bildkonstnärer men också att få internationella kontakter.

– Sverige är ju ett större land med bredare kulturell bas.

Från Österbotten. Patricia Rodas och Dragos Alexandrescu ställer i gång Vasabaserade Filmverkstadens monter. Bild: Ari Luostarinen

Timo Soppela, verksamhetsledare vid Muu, säger att Supermarket Art Fair har inspirerat honom och de experimentella konstnärernas förening att utveckla deras egen Art Fair Suomi till ett internationellt evenemang. Mässan ordnas sedan 2005 i Helsingfors vartannat år, och nu bjuds också utländska gallerier och konstnärer in.

– Viktigt för oss med att vara med i Stockholm är att sprida information till andra om det.

Influenser. Timo Soppela (t.h.) på Muu har inspirerats av Supermarket Art fair så att också Art fair Suomi har blivit ett internationellt evenemang. Med på bilden också Miika Sillanpää och Liisa Kanerva. Bild: Ari Luostarinen

På Market Art Fair säger director Elin Hagström att mässan aktivt håller koll på finländska gallerister och ser till att de vet när det är dags att ansöka om plats. Hon menar att utbudet är bra.

– Sen är återväxten av gallerier just nu inte väldigt stor i något av de nordiska länderna. Det är ekonomiskt svårt att få verksamheten att gå runt.

Premiär. Målarförbundet ställer ut på mässan i Stockholm för första gången. Merja Heino, ordförande för konstnärsutskottet, och Petri Makkonen står framför Makkonens verk. Bild: Ari Luostarinen

Utbyte. Aaron Heino, Tiina Laaksonen och Emma Rönnholm är de konstnärer som Skulptörernas förbund med sitt galleri Sculptor ställer ut i år. Mässan har tidigare gett förbundet kontakter så att två skulptörer ställer ut i Stockholm i höst och en konstnär kommer till Finland under Helsingfors festspel i slutet av augusti. Bild: Ari Luostarinen

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning