Finländska IS-kvinnornas öde delar partiledarna

Centerns Katri Kulmuni, De grönas Maria Ohisalo och Sannfinländarnas Jussi Halla-aho under Finlandsarenans partiledardebatt. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Det hettade till mellan regering och opposition på Finlandsarenan när partiledarna debatterade aktiveringsmodellen, pensionspengar och huruvida IS-kvinnor och barn ska få återvända.

Debatten inleddes med en diskussion om hur sammansvetsad regeringen är. I synnerhet Centern och De gröna har haft olika åsikter om till exempel klimatfrågor, vilket oppositionspartierna tog tillfället i akt att påpeka.

– Vi är mer ense än oense, säger De grönas ordförande Maria Ohisalo.

Samlingspartiets Antti Häkkänen som vikarierade ordförande Petteri Orpo passade liksom Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho på att näpsa regeringen för att komma med mycket snack och lite verkstad.

– Regeringen har visserligen målat upp flera vackra saker i sitt program men att förverkliga dem med ett sådant här gäng kommer att bli synnerligen svårt, är hans bedömning.

Han kritiserade också Centern för att ha gjort en kappvändning i regeringen, vilket Centerns vice ordförande Katri Kulmuni som deltog i stället för den avgående ordföranden Juha Sipilä kallade "struntprat".

– Vi har tidigare samarbetat med centerhöger och nu samarbetar vi med centervänstern. Vi har ett bra regeringsprogram med centerpartistiska målsättningar och vi jobbar på att det ska gå framåt, säger Kulmuni.

Vänsterns partiordförande Li Andersson tycker det är märkligt oppositionen kritiserar regeringen innan den hunnit förverkliga sina mål.

– Regeringen har tvärtom lyckats göra exceptionellt mycket. Det är konstigt att tro att fem partier på tre veckor skulle ha ett uttömmande svar på hur man ska göra för att främja sysselsättningen under en fyraårsperiod.

Li Andersson (VF), Antti Häkkänen (Saml) och Antti Rinne (SDP) under Finlandsarenans partiledardebatt. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Aktiveringsmodellen delade åsikter

I regeringsprogrammet har den nya regeringen antecknat att aktiveringsmodellen ska skrotas när det hittats ersättande åtgärder. Oppositionen vill veta vilka de ersättande åtgärderna är medan Vänsterförbundet är färdiga att skrota modellen med snabb tidtabell. Oppositionen hävdar att det är dumt att skrota modellen innan man fått ihop tillräcklig data på modellens inverkan.

– Vi vet redan nu att modellen påverkat 100 000 arbetslösa finländares grundtrygghet. Skulle det senare visa sig att modellen har positiva effekter på sysselsättningen, finns det inget som hindrar regeringen från tilläggsåtgärder som ger liknande sysselsättningseffekter, säger Vänsterförbundets ordförande och utbildningsminister Li Andersson.

Samlingspartiets vice ordförande Antti Häkkänen som var med och beslutade om aktiveringsmodellen säger att den visserligen har brister men att den förra regeringen ändå lyckades höja sysselsättningen.

Centern, som också var med om att sätta i gång aktiveringsmodellen, säger nu att man kan skrota den om ersättande åtgärder hittas.

Rinne poängterar att aktiveringsmodellen innehåller två delar; en del där man intervjuar och hjälper människor in i arbetslivet och den andra delen som skär ner på ersättningarna.

Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho parerar frågan om ifall man måste tvinga ut folk i arbetslivet.

– Nedskärningen av ersättningar i aktiveringsmodellen måste skrotas. Men problemet är fortfarande att det inte uppstår tillräckligt med jobb som det betalas tillräckligt mycket för.

Kristdemokraternas Sari Essayah kräver också ersättande åtgärder innan modellen skrotas. Statsminister Rinne säger i sin tur att åtgärderna är under behandling.

De grönas nyvalda ordförande och inrikesminister Maria Ohisalo säger att regeringen baserar sina beslut på forskningsresultat.

– Problemet är att vi inte kan veta vilka effekter på sysselsättningen som uttryckligen är aktiveringsmodellens förtjänst. Men vi vet redan nu att den tvingat människor att ty sig till utkomststöd.

Sannfinländarnas Jussi Halla-aho ochSvenska folkpartiets Anna-Maja Henriksson under partiledardebatten i Björneborg. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

IS-familjernas öde

Partiledarna fick också svara på den senaste tidens heta politiska potatis om huruvida man ska ta emot finländska IS-kvinnor och -barn. På måndagen meddelade Iraks utrikesministerium i ett pressmeddelande att landet har deporterat finländska barn till medlemmar i Islamiska staten. Statsminister Antti Rinne säger att utrikesministeriet nu utreder fråga och om uppgifterna stämmer.

– Det är solklart om finländska medborgare söker sig tillbaka till Finland från vilket land som helst efter att ha gjort vad som helst har de enligt Finlands grundlag rätt att komma till Finland. Här agerar myndigheterna sedan som de bör. Våra myndigheter har ingen visshet om vem det är frågan om, vem som åkt dit och om det ens är frågan om finländare, säger Rinne.

Ohisalo påpekar att man genom att talar om IS-barn antyder att de själva haft en möjlighet att välja att bli det.

Halla-aho påminner om att det redan tidigare kommit folk från IS-områden och att man inte kunnat samla bevis mot dem i Finland.

– Det är helt klart att de kvinnor som återvänder inte kommer att kunna ställas till svars enligt våra rättsprinciper.

SFP:s ordförande justitieminister Anna-Maja Henriksson påpekar att det är viktigt att följa internationella avtal och de våra myndigheter måste undersöka frågan enligt rättstatsprincipen.

Häkkänen anser Finland i egenskap av EU-ordförandeland bör jobba för att frågan löses av en internationell domstol. Kulmuni är den enda regeringsrepresentanten som anser att inga vuxna hämtas till Finland men hon säger att om de kommer själva hit så ska de ställas inför domstol.

Liike Nyts Hjallis Harkimo och Vänsterförbundets Li Andersson under partiledardebatten i Björneborg. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Valborgshundringen får kritik

När debatten övergår till pensioner och den utlovade valborgshundringen ryker partiledarna ihop. Häkkänen är den första ut att knäppa regeringen på fingrarna.

– Jag trodde vi alla hade samma information om vart det här landet och ekonomin är på väg i och med den åldrande regeringen. Därför lät valborgshundringen så absurd.

Halla-aho säger att Socialdemokraterna har den största gruppen pensionärer i sin väljarkår och beskyller partiet för tomma löften.

Rinne i sin tur säger att den första delen av löftet redan är fyllt när de lägsta pensionerna ska höjas i början på nästa år. Han säger också att det är viktigt att höja just dessa eftersom det är de kvinnor som på grund av föräldraledigheter inte samlat på sig lika mycket pensioner som män i arbetslivet.

Li Andersson fortsätter på Rinnes linje och säger att den här regeringen i alla fall gör något åt pensionerna medan den förra låste indexhöjningarna. Hon river av applåder när hon säger att de här förbättringarna främst gäller kvinnor som inte kunnat ha långa karriärer.

Harkimo å sin sida säger att väljarna inte är så dumma att de inte förstår när ett löfte inte levererats. Essayah säger att alla tior är hemåt när det kommer till de lägsta pensionerna. Samtidigt flikar hon in att regeringen ger med en hand och tar med den andra.

– Höpö höpö, säger Rinne.

Det var regningt under partiledarnas debatt i Björneborg. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning