Finländska forskare lyckade skapa protein ur el – kan lindra världens hungersnöd

Mirakelpulver. Proteinet kan framställas varsom helst - till och med mitt i en öken. Bild:

"Ingredienserna tas i praktiken ur luften".

Forskare i Finland har lyckats framställa protein ur el. Det första partiet encellsproteiner framställdes med hjälp av el och koldioxid i ett forskningssamarbete mellan VTT och det tekniska universitetet i Villmanstrand. Proteinet kan hjälpa att lindra hungersnöd på olika håll i världen.

Proteinet i fråga kan utvecklas så att det lämpar sig både som människoföda och djurfoder.

– Alla ingredienser tas i praktiken ur luften. Därför kan teknologin i framtiden användas i till exempel öknar eller andra områden där det råder livsmedelsbrist. Ett alternativ kunde också vara en sorts hushållsmaskin som låter konsumenten själv framställa protein för eget behov, säger ledande forskaren Juha-Pekka Pitkänen på Teknologiska forskningscentralen VTT.

Om proteinet används i djurfoder skulle det å sin sida frigöra odlingsmark för till exempel skogsbruk. 

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning