Finländska forskare lyckade skapa protein ur el – kan lindra världens hungersnöd

Mirakelpulver. Proteinet kan framställas varsom helst - till och med mitt i en öken. Bild:

"Ingredienserna tas i praktiken ur luften".

Forskare i Finland har lyckats framställa protein ur el. Det första partiet encellsproteiner framställdes med hjälp av el och koldioxid i ett forskningssamarbete mellan VTT och det tekniska universitetet i Villmanstrand. Proteinet kan hjälpa att lindra hungersnöd på olika håll i världen.

Proteinet i fråga kan utvecklas så att det lämpar sig både som människoföda och djurfoder.

– Alla ingredienser tas i praktiken ur luften. Därför kan teknologin i framtiden användas i till exempel öknar eller andra områden där det råder livsmedelsbrist. Ett alternativ kunde också vara en sorts hushållsmaskin som låter konsumenten själv framställa protein för eget behov, säger ledande forskaren Juha-Pekka Pitkänen på Teknologiska forskningscentralen VTT.

Om proteinet används i djurfoder skulle det å sin sida frigöra odlingsmark för till exempel skogsbruk. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46