Finländska företagare har låga ambitioner

Finländska företagare känner sig till freds med sin ekonomiska situation, och endast få företagare försöker bli rika på sina företag. Det framkommer i Danske Banks enkätundersökning.

Enligt Danske Banks undersökning strävar väldigt få företagare till att bli rika på sina företag. Endast tre procent säger att de vill uppnå en egendom på en miljon euro. Företagarna känner däremot större framtidstro än löntagare.

– Företagande kan ge en bättre bild av den egna ekonomin och vilka möjligheter det finns att påverka sina inkomster. Optimism är en viktig del av företagsamhet, säger Matti Vainionpää, direktör för Danske Banks företagsverksamhet, i ett pressmeddelande.

Ungefär hälften av företagarna som besvarade enkäten anser att de bara försöker klara vardagen och hålla verksamheten flytande. En av fyra företagare vill att deras företag ska växa.

Danske Bank frågade drygt 3 000 finländare vad de anser om sin ekonomi. Bland dem som svarade fanns 300 företagare. Enkätundersökningen gjordes som en webbenkät mellan mars och april i år.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46