Finländska flygvapnet frångick hakkorset i smyg – uppmärksammades internationellt

Fram till andra världskrigets slut pryddes de finländska flygplanen av hakkors, men symbolen hade inget att göra med nazismen i Tyskland. Bild: Timo Jaakonaho/Lehtikuva

Flygvapnet har helt frångått sin hakkorssymbol som hängt kvar i vissa truppförband.

På tisdagen upptäckte Teivo Teivainen, professor i statskunskap vid Helsingfors universitet, att flygvapnet i all tysthet bytt ut hakkorssymbolen för flygvapnets truppförband.

Symbolen var innan andra världskriget en symbol för hela flygvapnet, men efter kriget byttes hakkorset ut i en del av truppförbanden, men den fortsatte att vara en symbol för exempelvis Luftkrigsskolan.

Efter att Teivainen uppmärksammat händelsen på Twitter rapporterade Helsingin Sanomat om saken. På onsdagen fick nyheten internationell spridning då också det brittiska public servicebolaget BBC rapporterade om nyheten.

Enligt Teivainen började flygvapnet redan 2017 delvis frångå symbolen och började i stället använda sig av flygstabens symbol med en örn.

Professor Teivanen har forskat i användningen av hakkorset i Finland och han skriver också på Twitter att det kan finnas vissa risker för landets säkerhetspolitik med att använda symbolen.

Pinsam symbol

Henrik Gahmberg, informatör vid Huvudstaben, säger att symbolen flera gånger lett till lite pinsamma missförstånd eftersom hakkorset, eller svastikan som symbolen också kallas, starkt förknippas med nazismen i Tyskland.

– Egentligen är det ju inget pinsamt med symbolen eftersom man anammat den långt innan Adolf Hitler gjorde sig aktuell i Tyskland. Men man har väl tänkt att man kommer lättast undan om man helt byter ut den.

Symbolen har en lång historia i flera kulturer runtom i världen och har bland annat symboliserat sol och lycka. Hakkorset användes i finskt nationellt symbolspråk under de första åren av självständighet och blev kvar som symbol för det finländska flygvapnet.

– Symbolen kom in i det finländska flygvapnet via den svenske greven Eric von Rosen då han skänkte ett flygplan till vita sidan i det pågående inbördeskriget, säger Gahmberg.

Gahmberg förklarar att svastikan var von Rosens personliga lyckoemblem. Efter andra världskriget började man byta ut symbolen till örnen vid flera förband.

– Uppenbarligen finns det nu ett beslut att symbolen ska bytas ut vid alla truppförband. Men det tar förstås tid innan den helt försvinner och hur länge det tar kan jag inte svara på.

Flygvapnet har fem truppförband.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning