Finländska diplomater i Stockholm missbrukade skattefrihet

Bild: Tor Wennström

Enligt uppgifter som FNB fått har anställda vid Finlands ambassad i Stockholm kringgått skatter genom att utnyttja diplomatstatusen.

Åtminstone en del av tjänstemännen har köpt alkohol och tobaksprodukter skattefritt även åt anställda på ambassaden som inte har samma rätt. Det kan till exempel handla om lokalt anställd personal som alltså inte skickats till Stockholm av ministeriet.

Tjänstemän med diplomatstatus får köpa skattefria produkter endast för eget bruk eller representationssyften.

Enligt FNB:s uppgifter har den här praxisen på ambassaden pågått i åratal, och upphörde först nyligen.

– Det har alltid varit så, inte bara på Finlands ambassad utan även på andra länders ambassader i Sverige. Ingen har någonsin ifrågasatt om man får göra så, säger en av FNB:s källor.

Källan tror att man agerat på samma vis också på andra finska beskickningar, åtminstone i de nordiska länderna.

Omfattningen oklar

Enligt FNB:s uppgifter har tjänstemännen på ambassaden då de beställt produkterna inte gjort skillnad på diplomater och övrig personal.

– Tjänstemannen gjorde beställningarna, och ibland fanns där med beställningar av lokala anställda. De betalade sin andel till tjänstemannen som betala räkningen, säger källan.

Till exempel ska det ha förekommit att tjänstemän som inte röker beställt cigaretter. Hur länge det förekommit eller hur omfattande langandet varit är inte klart.

En källa säger att varje anställd som haft rätt till skattefria produkter har haft en liten grupp personer som han eller hon beställt produkter åt. En annan källa säger att det hela varit småskaligt.

– Inte har det varit mer än några flaskor vin och en limpa cigaretter då och då.

Ministeriet klassar som intern fråga

Utrikesministeriet fick veta om missbruket genom ambassadör Jarmo Viinanen. Han satte stopp för praxisen och meddelade ministeriet om det som pågått.

Viinanen säger till FNB att han stoppade det lagvidriga agerandet vid årsskiftet 2014–2015 eftersom han inte ville ha del i missbruket.

– Jag ville inte ha del i det längre eftersom det strider mot lagstiftningen i stationeringslandet.

Viinanen säger att missbruket knappast skulle ha klarnat annars, för det är ambassadören som ansvarar för ambassadernas verksamhet.

Statssekreterare Peter Stenlund på Utrikesministeriet säger att ministeriet inte ingripit i det som skett i Stockholm, utan klassar det som en intern fråga. Ministeriet har inte heller utrett om motsvarande missbruk förekommit i andra beskickningar.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning