Finländska biståndspengar investerades i lyxbyggen och privatskolor

Finländska biståndsmedel har investerats på tvivelaktiga sätt, konstaterar medborgarorganisationen Finnwatch i en färsk rapport.

Pengar avsedda för utvecklingssamarbete har genom den finländska biståndsmedelsinvesteraren Finnfunds fonder bland annat investerats i fossila bränslen, köttproduktion och privatskolor, står det i rapporten. Biståndsmedel har också investerats i flera företag vars tjänster riktar sig till rika i utvecklingsländer eller västländer.

Enligt Finnwatch är nästan en femtedel av investeringarna dubiösa med tanke på Finlands utvecklingspolitiska principer.

– Fonderna har placerat medel i företag som till exempel importerar smycken och parfymer från väst, låter uppföra lyxvillor, erbjuder inredningsplanering eller gymtjänster. Det är svårt att se varför sådan verksamhet ska finansieras med biståndsmedel, säger Finnwatchs verksamhetsledare Sonja Vartiala i ett pressmeddelande.

Fonderna placerade pengar i företag som bland annat importerar smycken och parfymer från väst, uppger Finnwatchs verksamhetsledare Sonja Vartiala i ett pressmeddelande. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Utrikesministeriet och Finnfund motiverar enligt Finnwatch sina fondinvesteringar med att pengar därmed kan kanaliseras till de allra fattigaste och bräckligaste länderna.

– Detta verkar inte stämma om man ser på var företagen som Finnwatch listat som investeringsobjekt har verksamhet, säger Vartiala.

36 procent av placeringsobjekten i Finnfunds fonder verkar i relativt rika länder. I de allra fattigaste eller minst utvecklade länder har bara 16 procent av objekten sin huvudsakliga verksamhet.

Finnwatch kritiserar Finnfunds ansvarskontroll och kräver att bolaget ska börja genomgå utomstående auditering av socialt ansvar.

Finnwatch rapport räknar upp 256 företag som fått finansiering från finländska biståndsmedel. Finnfund har tidigare vägrat ge ut informationen och hänvisat till affärs- och banksekretess.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03