Finländska barns aktivitet på medelnivå

Bild: Mostphotos

Bara 20–40 procent av barnen och ungdomarna i Finland rör sig tillräckligt eller sitter tillräckligt lite, framgår det av en internationell jämförelse. Enligt den ligger barnens aktivitet i Finland på medelnivå.

Globalt sett ligger barnens och ungdomarnas fysiska aktivitet dock på en oroande låg nivå. Skolbarnen rör sig mindre än de borde enligt rekommendationerna och övervikt har blivit allt vanligare.

– Internationella forskningsgrupper spår att dagens barn kommer att leva ett kortare och sjukare liv än generationen före dem, säger forskningschef Tuija Tammelin på forskningscentralen LIKES.

Ett särdrag för Finland är att skolvägen ofta avverkas till fots eller med cykel. Dessutom stöder staten och kommunen barnens motionerande och främjar det med olika riksomfattande program.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03