Finländska banker klarade europeiskt stresstest

Hur bra klarar bankerna en kraftig konjunkturnedgång? Det har åter testats för både stora och små banker. Bild: MichaelM/Pixabay

Kapitaltäckningen är fortsatt god även för de mindre bankerna i Finland, uppger Finansinspektionen.

OP-gruppen och Nordea klarade sig väl i den europeiska bankmyndigheten EBA:s färska stresstest.

Enligt testet skulle OP Gruppen och Nordea uppfylla kapitalkraven även om det skedde en kraftig konjunkturnedgång i omvärlden.

Samtidigt gjorde den europeiska centralbanken ECB ett eget stresstest på de banker under ECB:s direkta tillsyn som inte var med i EBA:s stresstest.

Av de finländska kreditinstituten deltog Kommunfinans i ECB:s test. Resultatet var även här att Kommunfinans uppfyller kapitalkraven.

Inhemskt stresstest

Dessutom gjorde den finländska Finansinspektionen ett stresstest på de sju mindre banker och bankgrupper i Finland som står under Finansinspektionens direkta tillsyn. De är Aktia, Oma Sparbank, POP Bankgruppen, S-Banken, Finlands Hypoteksförening, Sparbanksgruppen och Ålandsbanken.

Resultatet visar att de mindre finländska bankernas genomsnittliga kapitaltäckning ligger kvar på en god nivå också i ett svagt makroekonomiskt scenario.

Finansinspektionen konstaterar att effekterna varierade betydligt mellan bankerna, men betonar att alla banker uppfyllde kapitaltäckningskraven.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning