Finländska 5–11-åringar kan få coronavaccin tidigast vid årsskiftet

På tisdag kan USA:s läkemedelsmyndighet FDA komma att godkänna vaccinet Comirnaty för 5–11-åringar, och nästa vecka ska landets folkhälsomyndighet CDC ge sitt utlåtande. Besluten kan ge en vink om liknande beslut i Europa senare i år. Bild: Jeanette Östman/SPT

På tisdag diskuterar den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA vaccination av 5–11-åringar. Beslutet följs med intresse i Europa, där en liknande tillståndsprocess pågår.

På tisdag diskuterar den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA läkemedelsbolagen Biontechs och Pfizers ansökan om att utvidga användningen av bolagens coronavaccin Comirnaty till barn i åldern 5–11 år.

En liknande tillståndsprocess är på gång vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Ett jakande beslut vid EMA innebär att Finland kan komma att erbjuda vaccinet till 5-11-åringar.

Direktör Mika Rämet på vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet säger att ett beslut av EMA kan komma om 1–2 månader. Därefter tar den finländska beslutsgången vid.

Processen i Finland börjar med att den nationella vaccinexpertgruppen KRAR ger ett utlåtande om vaccinets användning. Institutet för hälsa och välfärd ger därefter en rekommendation till Social- och hälsovårdsministeriet vilket sedan kan resultera i en ny förordning.

Mika Rämet, direktör för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet, säger att vaccindosen för 5-11-åringar kommer att vara en tredjedel av den dos som 12-åringar och äldre får. Bild: Tammerfors universitet

Inga yngre vaccineras i höst

Ett tillstånd att vaccinera finländska 5–11-åringar med Comirnaty kan alltså bli klart tidigast i slutet av året.

– Under höstterminen får lågstadiebarnen lov att klara sig utan vaccin, säger Mika Rämet.

Efter tester på 2 268 barn i åldersgruppen, bland annat i Finland, föreslår Biontech och Pfizer att dosen för 5–11-åringarna ska vara en tredjedel av den dos som 12-åringar och äldre får.

Rämet säger att det inte är aktuellt att skräddarsy dosen enligt barnens vikt.

– Dosen kommer nog att gå enligt ålder. Att en tredjedel av den fulla dosen är lämplig dos för 5–11-åringar bygger på forskningen. Ett försäljningstillstånd kommer att gälla den dosen.

Biverkningarna de vanliga

Mika Rämet säger att biverkningarna som i testet konstaterades hos 5–11-åringarna var desamma som hos äldre vaccinerade – bland annat feber, värk och rodnad vid sticket samt allmänt illamående.

Inga fall av hjärtmuskelinflammation konstaterades. Hjärtmuskelinflammation har lyfts fram som en farlig, om än sällsynt, biverkning av coronavaccin främst hos yngre män.

Testerna på 5–11-åringar antyder alltså att biverkningarna överlag är desamma i alla åldersgrupper.

I Finland är det Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) som tar emot anmälningar om biverkningar av vaccin. Eftersom Finland ännu inte har vaccinerat 5-11-åringar finns ingen statistik för dem.

Men över 400 000 doser har redan getts till 12–17-åringar i landet. Fram till i torsdags hade Fimea fått in 347 anmälningar om biverkningar i den här åldersgruppen.

– Det handlar oftast om vanliga lindriga biverkningar som feber, huvudvärk, trötthet, värk i armen, reaktion vid nålsticket och hudirritation, säger Maija Kaukonen, överläkare vid Fimea.

Skillnad mellan doser för 11- och 12-åringar

Om Comirnaty börjar ges till yngre barn kommer 11-åringar alltså troligen att få en tredjedel av den dos som 12-åringar får.

Överläkare Maija Kaukonen på Fimea säger att biverkningarna bland vaccinerade 12–17-åringar har varit desamma som hos äldre åldersgrupper. Bild: Fimea

Maija Kaukonen konstaterar att det är vanligt att 12-åringarna får vuxendos av läkemedel, även om de är en åldersgrupp med stor biologisk variation: från korta och lätta barn som ännu inte kommit i puberteten till de som plötsligt skjuter i höjden.

– Det är mer sällan som 11-åringar och yngre har börjat spurta i växten. De är kanske mera homogena fysiskt, säger Kaukonen om den åldersgrupp som snart kan bli aktuell för coronavaccin.

Åbo stad avvaktar

Vaccin för 12-17-åringar har bland annat getts i skolorna. Om 5- och 6-åringar snart erbjuds vaccin är det första gången som coronavaccin ges till barn som ännu inte går i skola.

Jutta Peltoniemi, ansvarig smittskyddsläkare vid Åbo stad, säger att staden inväntar ett nationellt beslut om vaccinering av 5-11-åringar innan man planerar hur man genomför vaccineringen.

Men några problem ser Peltoniemi inte framför sig.

– De yngre barnen hör till barnrådgivningen, där man redan är van att vaccinera gravida.

Dessutom finns ju de allmänna vaccinationsstationerna som vaccinerar på heltid, konstaterar Peltoniemi.

Jutta Peltoniemi (till höger), ansvarig smittskyddsläkare vid Åbo stad, säger att man inväntar ett nationellt beslut innan man förbereder vaccinering av yngre barn. Bild: Jean Lindén/SPT

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning