Finländsk upptäckt kan ge ny behandling mot depression och ångest

Lindring. En ny finländsk upptäckt kan bana väg för ett nytt slags depressionsmediciner. Bild: Mostphotos

Ett finskt forskningsteam har upptäckt ett nytt sätt på vilket hjärnan reglerar depression och ångest. Upptäckten gjordes på försöksdjur.

Forskarna använde en JNK-blockerare, och upptäckte att då de stoppade JNK-proteinets verksamhet hos möss främjades uppkomsten av nya nervceller i hippocampus. Det här verkade lindra mössens ångest och depression.

Eleanor Coffey, som leder forskningsprojektet, arbetar vid Åbo Bioteknikcentrum som ägs av Åbo Akademi och Åbo universitet.

– Vi identifierade en ny molekyl som när vi manipulerade den lindrade gnagarnas ångest- och depressionsbeteende. Den här tidigare okända mekanismen ger oss ny kunskap om hur hjärnan fungerar när den reglerar sinnesstämningar. Dessutom visar den att den JNK-blockerare som vi använde i vår studie kan erbjuda nya vägar i utvecklingen av läkemedel mot depression och ångestsyndrom, säger Coffey i ett pressmeddelande.

JNK-blockeraren som användes i försöket är redan i kliniskt testbruk i vården av hjärtinfarkter och hörselskador, men Coffey säger att man tidigare inte vetat att JNK också reglerar känslor.

– Det viktigaste resultatet av vår forskning och denna upptäckt är att man nu allvarligt borde överväga att använda JNK-blockeraren också i vård av ångestsyndrom och depression, säger Coffey.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning