Finländsk upptäckt kan ge ny behandling mot depression och ångest

Lindring. En ny finländsk upptäckt kan bana väg för ett nytt slags depressionsmediciner. Bild: Mostphotos

Ett finskt forskningsteam har upptäckt ett nytt sätt på vilket hjärnan reglerar depression och ångest. Upptäckten gjordes på försöksdjur.

Forskarna använde en JNK-blockerare, och upptäckte att då de stoppade JNK-proteinets verksamhet hos möss främjades uppkomsten av nya nervceller i hippocampus. Det här verkade lindra mössens ångest och depression.

Eleanor Coffey, som leder forskningsprojektet, arbetar vid Åbo Bioteknikcentrum som ägs av Åbo Akademi och Åbo universitet.

– Vi identifierade en ny molekyl som när vi manipulerade den lindrade gnagarnas ångest- och depressionsbeteende. Den här tidigare okända mekanismen ger oss ny kunskap om hur hjärnan fungerar när den reglerar sinnesstämningar. Dessutom visar den att den JNK-blockerare som vi använde i vår studie kan erbjuda nya vägar i utvecklingen av läkemedel mot depression och ångestsyndrom, säger Coffey i ett pressmeddelande.

JNK-blockeraren som användes i försöket är redan i kliniskt testbruk i vården av hjärtinfarkter och hörselskador, men Coffey säger att man tidigare inte vetat att JNK också reglerar känslor.

– Det viktigaste resultatet av vår forskning och denna upptäckt är att man nu allvarligt borde överväga att använda JNK-blockeraren också i vård av ångestsyndrom och depression, säger Coffey.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning