Finländsk mat går åt som smör i solsken – livsmedelsexporten växer med rekordfart

Bild: Pixabay

Finländska företag inom livsmedelsindustrin ser att det finns utrymme för export av kvalitativa finländska livsmedelsprodukter.

Exporten av livsmedel och drycker har vuxit kraftigt i år visar branschrapporten om livsmedelsbranschen som publicerades på onsdagen.

Exporten uppskattas i år nå ett värde på 1,75 miljarder euro, vilket skulle vara ett rekord, skriver Arbets- och näringsministeriet i ett pressmeddelande.

Värdet på exporten har ökat bland annat tack vare nya marknader och en ökning av exportvolymerna och exportpriserna. Medvetenheten om exportmöjligheterna och statens satsningar på export har också ökat inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Exportprodukter som särskilt ökat i år är mjölkprodukter, havre och alkoholprodukter. Kina hör till de länder dit exporten ökat mest.

Livsmedelsimporten å sin sida har varit ungefär tre gånger större än importen. En stor del av importen är produkter som vare sig finns eller produceras i Finland. För att minska underskottet i handelsbalansen är det viktigt att förbättra förädlingsvärdet i exporten, skriver Arbets- och näringsministeriet i pressmeddelandet.

År 2018 omsatte livsmedelsindustrin enligt preliminära uppgifter 11,2 miljarder euro, vilket var en höjning av omsättningen med 4 % från året innan. Livsmedelsindustrin sysselsätter direkt cirka 38 000 och indirekt upp till 340 000 personer.

– Livsmedelsindustrin är även i fortsättningen en mycket betydelsefull bransch i Finland, eftersom inhemska produkter som producerats på ett ansvarsfullt sätt har en viktig ställning på vårt matbord, säger Leena Hyrylä, chef för livsmedelsbranschen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland.

Branschbarometern visar att i synnerhet små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen strävar efter att öka exporten. De har även bättre förväntningar om de allmänna konjunkturutsikterna inom den närmaste framtiden än företagen i hela landet och i jämförelsebranscherna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning