Finländsk lagstiftning känner inte till hedersrelaterat våld – allt fler fall uppdagas i Finland

Duin Ghazi, verksamhetsledare vid föreningen för invandrarkvinnor, Irakin Naisten Yhdistys, säger att en straffskärpningsgrund kunde vara ett steg i rätt riktning i arbetet mot hedersrelaterat våld. Men det viktigaste är det förebyggande arbetet. Bild: Sofie Fogde/SPT

I finländsk lag existerar inte hedersrelaterat våld. Fenomenet är komplext och därför svårt att samla under en paragraf. Däremot kunde det finnas skäl att införa en straffskärpningsgrund, menar experter.

Gärningsmannen bakom ett så kallat hedersmord gör sig enligt strafflagen skyldig till mord eller dråp. Det här eftersom det i finländsk lagstiftning inte finns någon separat paragraf om hedersrelatera...