Finländsk ambassadör leder EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik

Den finländska ambassadören Sofie From-Emmesberger har utnämnts till permanent ordförande för EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik.

Bakom utnämningen står EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini.

EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik svarar bland annat för den politiska kontrollen av EU:s krishanteringsinsatser.

– Det världspolitiska läget är oberäkneligt. Det ställs allt högre förväntningar på EU:s förmåga att lösa konflikter ute i världen. EU har under de senaste åren lyckats fördjupa försvarssamarbetet och stärka olika civila krishanteringsinsatser, säger ambassadör Sofie From-Emmesberger i ett pressmeddelande.

From-Emmesberger har tidigare jobbat som ambassadör i Kenya och tjänstgjort vid Finlands ambassad i Tel Aviv och vid Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg. Hon har också varit chef för enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter vid Utrikesministeriet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03