Finländsk ambassadör leder EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik

Den finländska ambassadören Sofie From-Emmesberger har utnämnts till permanent ordförande för EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik.

Bakom utnämningen står EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini.

EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik svarar bland annat för den politiska kontrollen av EU:s krishanteringsinsatser.

– Det världspolitiska läget är oberäkneligt. Det ställs allt högre förväntningar på EU:s förmåga att lösa konflikter ute i världen. EU har under de senaste åren lyckats fördjupa försvarssamarbetet och stärka olika civila krishanteringsinsatser, säger ambassadör Sofie From-Emmesberger i ett pressmeddelande.

From-Emmesberger har tidigare jobbat som ambassadör i Kenya och tjänstgjort vid Finlands ambassad i Tel Aviv och vid Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg. Hon har också varit chef för enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter vid Utrikesministeriet.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33