Finland vill bli bäst i cancerklassen

En paus under operationen ger patologen tid att genast undersöka om patientens lymfkörtlar är friska eller behöver avlägsnas. Bild: Leif Weckström

Snittet läggs genast efter nio. Sex timmar senare sys de sista stygnen på Liisa Ketomäkis kropp. Då har ett cancerdrabbat bröst skurits bort, ett nytt formats av kroppens egen vävnad och patienten rullas till uppvaket.

Vårmorgonen har överraskat med hög himmel och strålande majsol, men av den syns inte en stråle i operationssal 9 på Jorvs sjukhus i Esbo. Här kommer belysningen rätt riktad från taket eller via...