Finlands välfyllda förråd betalas när vi tankar bilen – "Finansieringen kunde fördubblas"

En del av beredskapen handlar om att ha nödvändiga varor i lager. Bild: Försörjningsberedskapscentralen

Runtom i landet finns stora lager med förnödenheter som olja och spannmål. Men var? Det är topphemligt. Finlands modell för försörjningsberedskap är speciell då den inkluderar privata sektorn.

Finland är konstant förberett för olika kriser – allt från pandemier till krig och informationssystem som kollapsar. I centrum för det ihärdiga men osynliga arbetet står Försörjningsberedskapscentrale...