Finlands väg i krisen väcker frågor

Bild: Wilfred Hildonen

Sex traditionella sommarveckor i Finland har gjort mig förskräckt. Det finns tecken på ett obehagligt stråk av xenofobi och ”enkla lösningar” i opinionsbildningen just nu. Att sluta sig tycks vara den ”enda vägens” politik.

I Sverige anas ljuset i tunneln för landets coronaepidemi, i Finland är Sverigebilden nattsvart. En svensk på besök i Finland beskådar till synes två parallella verkligheter. Och Finlands väg väcker frågor.

Häromdagen konstaterade THL-direktören Mika Salminen att Finland just nu inte de facto har någon epidemi med corona (Helsingin Sanomat 1.9).

Nej, Finlands siffror i sammanhanget är mycket blygsamma. Det gäller även för önationerna Irland och Nya Zeeland, med strikt isolering som strategi precis som Finland. Just det, Finland som en insulär nation mellan ryska landmassan och Östersjön lyser igenom i taktiken mot corona.

Alldeles nyss samlades Finlands riksdag, på bild i tv:s nyheter, blott femtio ledamöter varav många i andningsmasker. Varför det, om det knappt finns någon epidemi? Det handlar förstås om symbolik, om en stämning av beredskap inför hotet.

Våren i Sverige har varit hemsk. Med nästan 6 000 döda är Sverige absolut inget dygdemönster, inte på något sätt. Nu sjunker antalet smittade, de döda räknas i fåtal. Omfattande flockimmunitet ger Sverige ett plus för hösten.

Men epidemins första akt har Finland klarat bland de bästa länderna i världen. I höst följer andra akten. Den är på ett sätt mycket svårare. Det börjar inte bra, inte för Finlands samhällsklimat i alla fall.

Sex traditionella sommarveckor i Finland (med två veckors karantän, vill jag betona) har gjort mig förskräckt. Det finns tecken på ett obehagligt stråk av xenofobi och "enkla lösningar" i opinionsbildningen just nu. Att sluta sig tycks vara den "enda vägens" politik.

Kommunikationsministeriets förslag om krav på negativt testresultat för corona för utländska Finlandsresenärer utestänger i praktiken alla, som inte har absolut tvingande skäl att komma. Det är en oerhört stark signal med betydande psykologisk effekt, som att utlänningar är värre smittbärare än finländare. Sådant kallas populism. Att som vän vara ovälkommen sätter spår. För det känsliga begreppet "Finlandsbilden" är ministeriets initiativ förödande.

"Stäng gränserna", eller mer effektfullt i dess rätta finskspråkiga version "Rajat kiinni" hade vår regionala dagstidning som en ledarrubrik i sommar.

I samma stil gick omsorgsminister Krista Kiurus (SDP) oförankrade soloutspel i mitten av augusti om obligatorisk masstestning och tvingande karantän för majoriteten av dem som försöker resa till Finland. Som Finlandsvän, erfaren journalist och i grunden statsvetare häpnade jag framför tv:n i sommarhusets vardagsrum. Vilken oblyg förenkling och politisering av en så komplicerad och vetenskapligt intrikat sak som bekämpning av corona. Men jag är svensk förstås.

Till Helsingfors går inga färjor från Sverige. En klassisk kryssningsroute är förhoppningsvis bara temporärt död. Och Åbo stad har tagit ett lokalt initiativ, att testa de få passagerarna med Siljas och Vikings livlinor över Östersjön från Stockholm. Det är ännu ett litet hinder till nytta för Finlands kamp mot coronaviruset.

Idrottsfesten Finnkampen som börjar i dag i Tammerfors sker med färska coronatester, isolering bortsett från tävlingarna och returresa hem samma dag för de svenska atleterna. Det är hårda bud.

Stäng utlandet ute är Finlands lösning. Det är ett intressant sociologiskt faktum för den som utifrån betraktar landet. Finns här några riktigt vassa epidemiologiska argument? Finns det något för och emot och en synlig diskussion om utfallet av den ena eller andra linjen?

Finland är helt beroende av export och har därtill en dynamisk turistnäring. Utan kontakter med utlandet, främst Ryssland, Tyskland och Sverige (alla just nu rödlistade) stannar Finland. Ingen får, kan eller vill resa varken in och ut.

Dagens Nyheters sportchef Johan Esk konstaterade häromdagen att i Finland anses svenskar pestsmittade. Det ligger en del i det.

Jonas Florén, sommarfinländare, Stockholm, Sverige

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning