Finlands tillväxt bland EU:s sämsta

Blandat Europa. – Vi har mycket kvar att gör för att kunna minska ojämlikheten i samhället, säger ekonomikommissionären Pierre Moscovic. Bild: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Finlands ekonomi börjar långsamt återhämta sig, men den släpar fortfarande efter jämfört med övriga EU-länder. Det framgår av EU-kommissionens vårprognos som också spår att sysselsättningsläget småningom blir bättre.

Det finns flera ljuspunkter för finländsk del i EU-kommissionens färska ekonomiska prognos. Investeringarna ökar i år och nästa år, arbetslösheten minskar långsamt och inflationen ökar. Samtidigt ökar överskottet i bytesbalansen om än inte speciellt mycket och budgetunderskottet minskar sakta med säkert.

Trots det är den ekonomiska tillväxten i Finland både i år och nästa år sämre än i nästan alla andra EU-länder. I år växer bnp bara i Grekland långsammare än i Finland och nästa år beräknas Finland vara det EU-land som uppvisar den lägsta tillväxten.

Den offentliga skulden i förhållande till bnp fortsätter att växa och beräknas 2017 vara nästan 67 procent. Enligt EU-reglerna får skuldförhållandet inte överskrida gränsen på sextio procent.

Inom EU räknar kommissionen med en tillväxt på 1,8 procent i år, euroområdet är något sämre, 1,6 procent.

– Återhämtningen inom euroområdet är ojämnt fördelad mellan länderna och även mellan de starka och svaga i samhället. Vi har mycket kvar att gör för att kunna minska ojämlikheten i samhället, säger ekonomikommissionären Pierre Moscovici i kommissionens pressmeddelande.

Det finns ändå flera osäkerhetsmoment i världsekonomin som kan påverka den ekonomiska utvecklingen inom EU.

Den globala tillväxttakten har mattats av samtidigt som till exempel situationen i Kina kan få återverkningar inom EU. Oljepriset och geopolitiska spänningar är andra faktorer som kan orsaka turbulens.

Riskscenario

Men det finns osäkerhetsmoment också inom EU. Ett sådant är den brittiska folkomröstningen om ett eventuellt utträde ur EU, det så kallade Brexit.

– Det är svårt att säga vad det skulle få för återverkningar på ekonomin, vi har aldrig sett någonting liknande förr, säger Aktias chefsekonom Heidi Schauman.

Hon tror inte att Brexit i sig påverkar den ekonomiska utvecklingen i Finland, men reaktionerna på folkomröstningens resultat kan ge upphov till kortvarig turbulens på marknaden. Några exaktare siffror på vad det kunde innebära går inte att sätta, påpekar hon.

Det är inte bara Brexit som orsakar osäkerhet inom EU. Vill man skapa ett riskscenario kan man räkna in ett eventuellt nyval i Spanien, en möjlig bankkris i Italien och ett dödläge i förhandlingarna om nästa lånerat till Grekland.

– Men att spekulera i vad som händer om alla risker blir verklighet är inte fruktbart, säger Schauman.

För finländsk del konstaterar EU-kommissionen att den ekonomiska utvecklingen 2017 beror på hur förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet lyckas. Nås ett förhandlingsresultat innebär det en minskad osäkerhet som i sin tur kan leda till att den ekonomiska återhämtningen blir snabbare än den annars skulle vara.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning