Finlands Svenska Lärarförbund: "Höstens vardag handlar om att komma ikapp"

Inger Damlin, ordförande för FSL, säger att lärarna är starka tillsammans. Bild: Finlands Svenska Lärarförbund

Skolan börjar nästa vecka för en del elever. På Finlands Svenska Lärarförbund (FSL) är man övertygad om att vårens erfarenheter kommer att visa sig användbara i höst.

För elevernas och lärarnas del kommer höstterminen främst att handla om att kartlägga de kunskapsluckor som uppstod under distansundervisningen.

– Elevernas och lärarnas vardag kommer att handla om att komma ikapp, säger Inger Damlin, ordförande för FSL.

Staten har gett ett understöd till skolorna för att jämna ut konsekvenserna av coronavirusepidemin – 84 miljoner euro för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och 17 miljoner euro för gymnasieutbildning.

På FSL hoppas man att understödet läggs på mera tid med eleverna och stödundervisning vilket ger lärarna tid att kartlägga de kunskapsluckor som uppstått under undantagsförhållandena. FSL menar att det kommer att behövas på längre sikt.

– Hösten kommer att fyllas med utmaningar, men vi är övertygade om att regeringen vill satsa på barn och utbildning, säger Damlin.

Arbetsbördan ökade också för föräldrarna

Förbundet uppskattar att Utbildningsstyrelsen har tydliggjort att det inte är skolans eller rektorns ansvar att eventuellt stänga skolan om coronaepidemin förvärras, utan att skolan har ansvar för att göra utbildningen så bra som möjligt.

Om det skulle bli aktuellt att ordna distansundervisning igen ställer det höga krav på den enskilda läraren att vara flexibel och att kunna ändra närundervisning till digitalt undervisning på kort tid.

Utbildningsstyrelsens undersökning visar att en femtedel av lärarna hade svårt att orka med sitt arbete under våren.

– Det som var belastande var de otydliga anvisningarna från Utbildningsstyrelsen. OAJ:s egen undersökning visade att stödet från chefer och rektorer var viktigt för lärarna. Det kollegiala stödet, att vara starka tillsammans, var enormt viktigt bland lärarna, säger Damlin.

Utöver en osäkerhet på grund av konsekvenserna av coronaepidemin finns det andra saker som tynger lärare inför hösten.

– Det är 45 kommuner som pratar om samarbetsförhandlingar och det följer vi förstås med, säger Damlin.

Utbildningsstyrelsens utredning visade att arbetsbördan inte bara har ökat för lärare och rektorer, utan också för elever och föräldrar.

– Det har också varit tungt för föräldrarna och de borde också få något slags stöd. Ett alternativ, om det blir distansundervisning igen, kunde vara att sänka lite på kravnivån för att inte skapa ojämlikheter.

Mer än bara skola

Inför hösten önskar FSL att de har utvilade lärare som kan möta den här hösten. Men också att arbetsgivare ser nyttan av det digitala och att det gynnar elevers lärande.

– Vi hoppas också att arbetsgivare och kommuner tillsammans ser vilken intention regeringen har med stödpaketet, säger Damlin.

Damlin påpekar att situationen inte får gå ut över barnens lärande och att det ingalunda är barnen som ska betala coronaskulden.

– Skolan är mer än bara skola, det är också samhällstrygghet. Skolan är en trygg plats i många barns vardag.

På onsdag morgon håller Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och FSL ett gemensamt infotillfälle där de presenterar sina resultat i en undersökning hur grundskollärare och gymnasielärare upplevde undervisningen under undantagstillståndet och vad man behöver vara uppmärksam på under hösten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning