Finlands sak var hans fars

Leif Ceders pappa åkte till Finland för att bistå i kampen mot Sovjetunionen. Efter sin pensionering började Ceder forska i var fadern var stationerad under vinterkriget. Bild: Richard Nordgren

När Leif Ceder var en liten pojke på knappt ett år drog hans far Folke Nilsson ut i krig. Han var en av de drygt 8 000 svenskar som stred för Finland i vinterkriget. I dag har det gått 81 år sedan krigsslutet.

Vi träffas i Leif Ceders trädgård i Helsingborg en varm sommardag mitt i pandemin. Humlorna surrar, småfåglarna kvittrar och en mild bris fläktar från Kattegatt när Ceder berättar sin fars historia.Le...