Finlands Röda Kors hjälper Raseborgs sjukhus med Triage-enhet

Hyvinge fick en Triage-enhet tidigare i veckan, nu står Raseborgs sjukhus i tur. Bild: Kristoffer Åberg

Tälten är anpassade för patientmottagning och ger sjukhuset mer utrymme att utvärdera behovet av vård.

Finlandas Röda Kors hjälper Raseborgs sjukhus att förbereda sig för coronaviruset med en så kallad Triage-enhet.

Det betyder att sjukhuset får tält som är anpassade för patientmottagning och därmed har mer utrymme för att utvärdera behovet av vård.

Enheten fraktas från Tammerförs där Triage-enheten har sin logistikcentral.

Förfrågan kom från Raseborgs sjukhus. Både Tavastehus och Hyvinge har fått varsin likadan enhet tidigare i veckan.

Läs också: Sjukhus ska separera coronapatienter i tält utanför entrén

Grunden för enheten består av ett evakueringscenter som Röda Korset planerat. Basen omarbetas för att passa det aktuella sjukhusets behov.

De 48 kvadratmeter stora tälten anpassade till finländska väderförhållanden. De är uppvärmda och utrustade med belysning. Vid behov går tälten att sammanfoga.

Finlands Röda Kors har beredskap att skicka liknande enheter till andra ställen i landet.

– Vår uppgift är att stödja myndigheterna i alla omständigheter. Vi har nödhjälpsenheter och andra verktyg, och ett nationellt nätverk av frivilliga som är utbildade att agera i undantagssituationer, säger Marko Korhonen vid Finlands Röda Kors i ett pressmeddelande.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning