Finlands ovanligaste däggdjur – fjällräven – fångades på bild

Fjällräven har inte förökat sig i Finland sedan 1996. Det händer ändå att fjällrävar från Norge och Sverige vandrar in i Finland. Forskare utesluter inte att arten kan göra en comeback. Den här individen fastnade på bild i maj 2019. Bild: Forststyrelsen/WWF

En viltkamera placerad vid ett utfodringsställe på tundran i Lappland lyckades dokumentera en verkligt sällsynt gäst: en fjällräv. Det bekräftar att den hotade arten alltjämt rör sig i Finland.

För att kartlägga djurlivet i högfjällsområden i norra Lappland har Forststyrelsen placerat ut 14 viltkameror, som automatiskt reagerar på rörelse. WWF, som stött projektet, har nu publicerat en del a...