Finlands nya ärkebiskop varnar för själviskhet – se bilder från installationen

Tapio Luoma (t.v.) installerades i Åbo domkyrka i en mässa som förrättades av biskop Samuel Salmi. Bild: Lehtikuva/Roni Lehti

Tapio Luoma tog emot ärkebiskopsstaven och ärkebiskopskorset under en installationsmässa i Åbo domkyrka på söndagen. Luoma är landets femtonde ärkebiskop.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fick på söndagen en ny ärkebiskop när Tapio Luoma tog emot ärkebiskopsstaven och ärkebiskopskorset under installationsmässan i Åbo domkyrka. Republikens president Sauli Niinistö deltog i installationen, som förrättades av biskop Samuel Salmi från Uleåborgs stift. Salmi är äldst i tjänst av de nuvarande biskoparna i Finland.

I sin predikan i samband med installationen efterlyste ärkebiskop Luoma en samhällelig diskussion om värderingar. Han konstaterade att det finns många aktuella frågor som delar åsikterna i samhället och att det råder en viss brist på förståelse för människor som tänker annorlunda än man själv.

– Det är inte alls entydigt vad vi anser vara viktigt och värdefullt. Många aktuella frågor i vårt samhälle delar åsikterna. Tillspetsade uppfattningar som framförs på ett ännu mer tillspetsat sätt delar in människor i olika läger som har svårt att kommunicera med varandra, predikade Luoma.

Luoma sade att Jesus Kristus talat om vad som är gott för människan. Ärkebiskopen varnade ändå för själviskhet och påpekade att människan inte är den enda varelsen på jorden.

– Det som är gott för människan kan ändå inte vara en hänsynslös själviskhet, där människans eget bästa är mer värdefullt än någon annan människas eller någon annan grupps bästa. Och det som är gott för människan är inte heller nödvändigtvis mer värdefullt än det som är gott för naturen.

– Tillspetsade uppfattningar som framförs på ett ännu mer tillspetsat sätt delar in människor i olika läger som har svårt att kommunicera med varandra, predikade Tapio Luoma. Bild: Lehtikuva/Roni Lehti

Konservativ profil

Tapio Luoma valdes till ärkebiskop i början av mars efter att han fått 56 procent av rösterna i ärkebiskopsvalets andra omgång. Hans motkandidat Björn Vikström, biskop i Borgå stift, fick 44 procent av rösterna.

Inför den andra valomgången betecknades Luoma som en konservativare kandidat än Vikström, men efter valet påpekade Luoma att det inte känns naturligt för honom att placera sig på en skala från konservativ till liberal. Han medgav ändå att han antagligen fått majoriteten av de konservativa rösterna inom kyrkan.

Marja Skyttä kom till Åbo domkyrka för att följa med installationen av den nya ärkebiskopen. Hon känner inte Luoma personligen men säger att den bild hon fått av honom via medierna är positiv.

– I det här världsläget är det bra att vi får en ärkebiskop som har fötterna stadigt på jorden och som förhåller sig lugnt till det mesta, säger hon.

Tapio Luoma är Finlands femtonde ärkebiskop. Han var tidigare biskop i Esbo stift.

Också president Sauli Niinistö deltog i mässan. Här hälsar han på Pirjo Luoma, hustru till Tapio Luoma. På bilden också Samuel Salmi och Pirjo Paarma. Bild: Lehtikuva/Roni Lehti

Ärkebiskopen installerades i ett sommarfagert Åbo. Bild: Lehtikuva/Roni Lehti

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning