Finlands naturskyddsförbund öppnar marknadsplats för kompensation av klimatutsläpp

Myrmark i närheten av Åbo. Foto: Makele-90/Wikimedia Commons Bild:

Nu ska det bli lättare att kompensera sitt ekologiska fotavtryck. Finlands naturskyddsförbund har grundat en så kallad kolbörs som satsar på återställning av myrmark.

Kolbörsen öppnades på fredagen på nätet på adressen hiiliporssi.fi och ute på fältet vid Lestijärvi i Österbotten där en torvmyr återställs tack vare ett pilotprojekt.

– Genom att återställa myrmark kan vi stoppa nedbrytningen av torv och därmed bromsa läckagen av kol. Då gynnas återväxten av torv, vilket binder kol i stället för att kol frigörs till atmosfären, berättar kolbörsens koordinator Heikki Susiluoma på Finlands naturskyddsförbund.

Återställningen av en hektar myrmark kostar ungefär 800 euro. Det här motsvarar cirka en femtedel av de koldioxidutsläpp som en finländare förorsakar under sitt liv. Den minsta investeringen i kolbörsen är 50 euro. Som en bonus förbättrar kolkompensationen också artrikedomen och vattenkvaliteten, skriver Finlands naturskyddsförbund i ett pressmeddelande.

En del av kolbörsens intäkter används till att främja lokalt naturskydd. Kolbörsen har fått ekonomiskt understöd av Konestiftelsen.

– Det finns omkring två miljoner hektar dikade myrmarker i Finland där det är olönsamt att bedriva skogsbruk. Det vettigaste vore att återställa dessa myrmarker. Det återstår alltså en del att göra för kolbörsens delägare, säger Susiluoma.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning