"Finlands nationella identitet bygger på att man var ett offer" – den latenta antisemitismen har fått segla under radarn

HBL:s målfoto från tävlingarna 1938 hjälpte till att postumt ge Abraham Tokazier upprättelse efter att han snuvats på första platsen, med stor sannolikhet på grund av hans judiska ursprung. Tokazier ses till vänster i bild. Bild: HBL arkiv

Främlingsfientligheten och antisemitismen har ökat som en konsekvens av coronakrisen, rapporteras det från olika håll i världen. Den finsk-brittiska forskaren Simo Muir menar att detta är en uråldrig mekanism i osäkra tider – att hitta en syndabock.

I Finland har antisemitismen historiskt varit ett tabu, inte öppet våldsam men ändå närvarande. Simo Muir forskar i bland annat antisemitism vid Helsingfors universitet. Han menar att det var först i...