Finlands näringsliv fick ny ordförande

Den nya ordföranden för Finlands näringsliv EK, Veli-Matti Mattila, har gedigen chefserfarenhet från Elisa. Bild: Vesa Moilanen

Att främja konkurrenskraften och lokala avtal – så lyder den nybakade ordföranden för Finlands näringsliv EK, Veli-Matti Mattilas, gamla bekanta teser.

Skogsindustrins utbrytning från EK och slopandet av lönelösningar har skakat om Finlands näringsliv. Ändå anser Mattila att medlemsförbunden är mycket eniga om de stora linjerna.

– Säkert finns det många slags åsikter och även avvikande tankar, men det hör ju till näringslivet, sade Mattila.

Han tar den nya modellen, Finlands modell, som exempel.

– Vi har gemensam uppfattning, som vi debatterat grundligt tillsammans, om vad Finlandsmodellen betyder.

Mattila säger att exportförbunden i första hand förhandlar om modellen med löntagarförbunden på exportsektorn. På våren behövs det någon form av lösningar för att man ska veta hur man ska gå vidare.

Metallbasen Riku Aalto sade på tisdagen att inga förhandlingar hittills har lett till en sådan Finlandsmodell som kunde ligga som grund för nästa förhandlingsomgång om kollektivavtal. Enligt Aalto har det förhandlats vid många bord.

Finlandsmodellen går ut på att de branscher som är med i öppen internationell konkurrens slår fast en lönenorm.

Elisas vd sedan 2003

Mattila valdes på tisdagen till ny EK-ordförande av organisationens representantskap, helt i enlighet med valutskottets förslag. Mattila tillträder vid årsskiftet. Han efterträder Kones förre vd Matti Alahuhta.

Tidigare är det företrädare för industrin som har brukat sitta på ordförandeposten i EK. Mattila kommer däremot från tjänstesektorn.

– Jag kommer från branschen för digitala tjänster som förändras i mycket snabb takt.

Mattila är också en sällsynt långvarig vd i ett enskilt börsbolag, han har haft Elisas högsta post sedan 2003.

I Finlands näringslivs styrelse har han suttit 2004–06 och från 2015 framåt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03