Finlands miljöcentral varnar för blågröna alger

Förekomsten av blåalger har minskat vid simstränderna, uppger Finlands miljöcentral. Foto: Martti Kainulainen/Lehtikuva Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Enligt Finlands miljöcentrals algöversikt förekommer det fortfarande mycket blågröna alger i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet, trots att inga större ytansamlingar har observerats.

Algblomningarna har minskat i insjöarna, men då vädret blir varmare under helgen kan blåalgerna eller cyanobakterierna anhopas på vattenytan igen, uppger Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

– Det finns fortfarande gott om blågröna alger i den mellersta delen av Finska viken väster om Borgå, liksom söder om Skärgårdshavet och väster om Björnerborg i Bottenhavet, säger forskaren Sirpa Lehtinen på Finlands miljöcentral.

Den rikligaste förekomsten av stora ytansamlingar av blåalger har påträffats i närheten av den lettiska kusten liksom i Gotlands nordligaste och östra delar. Uppgifterna bygger på satellitbilder och mätningar som görs kontinuerligt via passagerarfartygen Silja Serenade och Finnmaid.

Finlands miljöcentrals automatiska uppföljning av algläget på Utö i Åbolands skärgård visar att förekomsten av blåalger har minskat ute på de öppna havsområdena och att blåalgerna har ersatts av andra alger såsom nanoflagellater.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46