Finlands militärtjänst strider mot jämställdhet och måste förnyas

Ur ett genusperspektiv är det tydligt att systemet behöver ändras.

Den finländska värnplikten har i stort sett varit detsamma under hela självständighetsperioden. Under 1990-talet genomgick systemet en stor förändring när kvinnor fick möjlighet att frivilligt g...