Tron på siffrorna är det moderna samhällets enda statsreligion

Vad man beslutar att räkna, och hur man beslutar göra det, bestämmer automatiskt också vad man inte räknar.

Har du någonsin funderat på hur mycket vår värld är beroende av siffror? Vårt moderna samhälle är besatt av numeriska data av olika slag: statistik, indikatorer, jämförelsetal, mätinstrument, ta...