Finlands litteraturexport slog nytt rekord i fjol

Finlands litteraturexport ökade med 18 procent till 3,71 miljoner år 2019. Bild: Catariina Salo

Finländsk litteratur säljer allt bättre ute i världen, men vi är fortfarande långt efter Sverige.

Värdet på Finlands litteraturexport slog nytt rekord i fjol, visar en utredning gjord av Centret för litteraturexport FILI. Värdet på exporten ökade med 18 procent från 3,14 miljoner euro 2018 till 3,71 miljoner 2019.

Barn- och ungdomslitteraturens andel av exporten ökade och stod för 53 procent av värdet. Även skönlitteraturen ökade medan facklitteraturen minskade.

Det engelskspråkiga marknadsområdet stod för en femtedel av inkomsterna. Det är ett av världens största litterära marknadsområden.

Värdet på litteraturexporten har trefaldigast sedan 2011.

Såväl Sverige som Norge klår Finland i litteraturexport. Norge exporterade litteratur för 6,05 miljoner euro 2018 och Sverige för 31,43 miljoner euro.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning