Finlands Jägarförbund kritiserar EU-strategi: "Jakt kan inte jämställas med gruvdrift"

Enligt Finlands Jägarförbund betraktar EU-kommissionen jakt och fiske som verksamhet som förstör naturen. Bild: Shutterstock/SPT

"Det är anmärkningsvärt att man jämställer jakt med gruvdrift."

Finlands Jägarförbund slår larm om EU-kommissionens planer på att införa jaktförbud i strikt skyddade naturområden. Enligt förbundet berör planerna omkring en tiondel av Finlands areal.

EU-kommissionen bereder en ny strategi som ska återställa artrikedomen i Europa. Strategin, som ska gälla till 2030, föreslår att 10 procent av alla mark- och havsområden ska skyddas strikt så att man inte tillåter gruvdrift, skogsvård, jakt eller fiske inom dessa områden.

"Det är anmärkningsvärt att man jämställer jakt med gruvdrift. Jakt och fiske uppfattas alltså av EU som verksamhet som förstör naturen, vilket är en bekymmersam utvecklingstrend. Vi måste kämpa mot det här tänkesättet, säger natur- och viltvårdschef Ere Grenfors på Finlands Jägarförbund i ett pressmeddelande.

EU:s skyddsprogram vill i synnerhet värna om gammelskog och våt- och torvmarker. I de strikt skyddade områdena föreslår EU att ekosystemen förblir orörda och att all jakt förbjuds.

"Det här är en stor förändring i jämförelse med nuvarande praxis. I Natura 2000-systemet betraktas jakt och fiske som verksamhet som tillför värde till dessa områden", säger Grenfors.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning