Finlands import och export löper smidigt

Nordsjö hamn Bild: Markku Ulander

Både exporten och importen ökar i Finland.

Exporten ökade med 15 procent under januari–juni jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol, uppger Tullen. Också enbart i juni låg exporten på plus. Exporten hade ett värde på nästan 5,1 miljarder euro, vilket är två procent mer än i fjol.

Finland exporterade bland annat mera industrimaskiner, metaller, sågat virke och personbilar än tidigare.

Samtidigt ökade också värdet av importen. Finland importerade varor för mer än 5,1 miljarder euro, vilket innebär en ökning på nio procent jämfört med fjolårets juni. Bland annat importen av transportfordon, malm, tobaksprodukter och metaller ökade.

Under januari–juni ökade värdet av importen med 13 procent jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning