Finlands historia som drama utan manuskript

Bild: XX

Finlands historia framstår ofta som berättelsen om hur den nationella självständigheten sökt sin väg, speciellt med den 6 december 1917 som titthålet till det förflutna. Men så enkelt var det förstås inte.