Finlands första "överklassafari" till rika bostadsområden

Grankulla är en av anhalterna på vänsterungdomarnas "överklassafari". Bild: HBL-arkiv/Niklas Tallqvist

Vänsterungdomar i Helsingfors med omnejd vill skapa debatt om klasskillnaderna och de ojämlika möjligheterna till ekonomisk framgång i dagens Finland.

Det gör man genom att arrangera något man valt att kalla en "överklassafari". Ett 50-tal personer har anmält sig till den tre timmar långa bussresan som tar resenärerna till Helsingforsregionens rikaste stadsdelar under lördagen.

– Vi har sju "guider" med på resan. Under turen håller de var sitt anförande om olika teman, säger Mia Haglund (VF) som är kommunalpolitiker i Helsingfors, och generalsekreterare för Nordisk grön vänster.

– Själv kommer jag att tala om både överklassens smak, om olika former av kapital, nämligen socialt och kulturellt i tillägg till ekonomiskt, samt om automationens påverkan på samhället och inkomstfördelning.

Resor arrangerade för att bekanta sig med andra samhällsklassers livsvillkor är ingen nyhet. Så kallad slumturism förekom bland annat i det sena 1800-talets England. Men då handlade det om rika som åkte ut för att se hur de fattiga hade det. Ännu i dag förekommer det slumturism.

Mia Haglund är en av arrangörerna. Bild: SPT/Privat

Men veckoslutets tur till Westend i Esbo, Granö i Helsingfors, och Grankulla, är ett relativt nytt fenomen. Exempel för lördagens utfärd har arrangörsorganisationen, Vänsterunga i södra Finland hittat från Sverige.

Haglund, som inte själv är medlem i Vänsterunga i södra Finland, är noga med att poängtera att det inte handlar om att peka finger mot enskilda individer. Man hyser inte agg mot folk som tjänar pengar.

– Det vi vill är att väcka diskussion om klasskillnader. Och inte så mycket om skillnader i inkomst, som skillnader i hur egendom förmedlas och ackumuleras.

De som äger kapital och aktier har i regel tjänat ihop det genom andras arbete, säger Haglund, och därför är det viktigt att man diskuterar förhållandet mellan löner och det kapital som ägaren får ut av det arbete som löntagaren gör.

– Alla har inte ett arbete som genererar sådana inkomster som gör att man kan skaffa sig kapitalinkomster. Det behövs inte en diskussion om hur flitig man är eller inte, för det handlar om ojämlika strukturer, säger Haglund

Hon påminner om att de strukturer i Finland som gör det möjligt att skaffa sig kapital genom andras arbete är finansierade med skattemedel.

Uppdatering 4.11 15.40: Bilden utbytt till Grankullas vapen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning