Finlands första havsplan ska minska intressekonflikter i Östersjön

Finlands kustlandskap har gjort upp en havsplan för 2030. Målet är bland annat att förebygga konflikter kring havsanvändning. Foto: Erik Sandström/SPT Bild: Erik Sandström/SPT

Alla har möjlighet att ge respons på Finlands havsplan för 2030 som ska användas för att sammanjämka miljö, rekreation, näringsliv och försvar. Åland gör upp sin egen plan.

På måndagen publicerades ett utkast till Finlands första havsplan för år 2030. Planen är både en vision och ett hjälpmedel för att kunna enas om hur havet ska användas och den svarar på ett klart beho...