Finlands första havsplan är i mål – nu finns en vision för blå tillväxt

Finlands kustlandskap har gjort upp en havsplan för 2030. Målet är bland annat att förebygga konflikter kring havsanvändning. Bild: Kieran Stubbs/HBL-arkiv

Finlands första havsplan bygger på ett unikt samarbete mellan olika instanser kring miljö, rekreation, turism, näringsliv och försvar. Planen har nu godkänts i samtliga landskapsförbund.

Hur ska våra havsområden se ut i framtiden? Då planeringschefen Kaarina Rautio på Nylands förbund fick arbetet på sitt bord för drygt tre år sedan stötte hon på så vitt skilda åsikter och konflikter a...