Finlands flyktingpolitik måste ändras och bristerna åtgärdas

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

En demokrati kräver att beslutsfattare tar ansvar för sina beslut och för följderna av dem.

På järnvägstorget demonstrerar asylsökande från Irak och Afghanistan för tredje veckan. De representerar offren för Finlands nya riktlinjer i asylpolitiken. Inrikesministeriet och Migrationsverket har försvarat sin allt mera återhållsamma linje bland annat med att den följer europeisk praxis, att andelen avslag beror på det förändrade säkerhetsläget i ursprungsländerna och att sökandeprofilen ändrats.

Människorätts- och flyktingorganisationer har kritiserat att Irak, Afghanistan och Somalia tolkas som länder vars säkerhetssituation inte kräver att internationellt skydd beviljas. Det har inte framställts någon form av belägg för att sökandeprofilen skulle ha ändrats. Den kritik som forskare, människorättsaktivister, kyrkliga samfund, journalister, oppositionspolitiker och tjänstemän, samt övriga medborgare, har framfört mot den nya inhumana politiken bygger på obestridliga fakta.

Samtidigt som de humanitära aspekterna av flyktingdiskussionen tonats ner har de som söker hjälp utsatts för förtryckande åtgärder och framställts som säkerhetsrisker. I Inrikesministeriets utlåtande (19.12.2016, Olaglig inresa till landet förebyggs genom myndighetssamarbete) ersätts begreppet "papperslös" med "olaglig vistelse" trots att bland annat det internationella forskningssamfundet har riktat stark kritik mot användningen av "illegal" när det gäller människor på flykt.

Det retoriska skiftet syns också i den förteckning över åtgärder mot "olaglig" vistelse i landet som godkändes av ministerarbetsgruppen för migrationsfrågor den 16 december 2016. Förteckningen, som var ett resultat av en redan hårdnad attityd, rekommenderar personal inom social- och hälsovård att ange papperslösa.

Andelen godkända asylansökningar har minskat drastiskt under det senaste året samtidigt som ett större antal personer sökt skydd i Finland. I maj 2016 strök Finland paragrafen om skydd av humanitära skäl. Av de irakiska asylsökandena fick 18 procent asyl i Finland jämfört med EU:s medeltal 61 procent för 2016. Det har också införts nya restriktioner bland annat för familjeåterförening, samt villkor för att få juridisk hjälp, och besvärstiden för negativa asylbeslut har förkortats.

Vi betonar att de som fått avslag måste behandlas med respekt för människovärdet. Finländsk lagstiftning tryggar varje människas rätt till basservice. De som vräks från asylboenden får inte lämnas utan tak över huvudet. När frivilligorganisationer, kyrkliga instanser och kommuner har hjälpt de som hamnat på gatan har de kritiserats av Inrikesministeriet. Trots att Finland inte har avtal om repatriering med Irak sker deporteringar fortlöpande. En del av dem som fått avslag tvingas vänta på deporteringen i fängelseliknande förhållanden.

Situationen är betungande särskilt för familjer, som i vissa fall splittrats, och för minderåriga vars bästa alltid ska beaktas enligt FN:s konvention om barnets rättigheter som även ingår som bindande i finländskt rättssystem. Många är livrädda, uppgivna och djupt deprimerade. Föreningen för mental hälsa i Finland har på hösten 2016 uttryckt oro för de ökade självmordsförsöken bland asylsökande med negativa beslut.

I Helsingfors centrum demonstrerar utvisningshotade asylsökande med en vädjan till myndigheter och beslutsfattare om en rättvis asylprocess. En demokrati kräver att beslutsfattare tar ansvar för sina beslut och för följderna av dem. Vi vädjar till regeringen och de tjänstemän som ansvarar för migrationspolitiken att inte åsidosätta mänskliga rättigheter i den åtstramade flyktingpolitiken.

Vi uttrycker vårt stöd för de demonstrerande asylsökandena i deras krav på en rättvis och människovärdig behandling, och kräver att utvisningarna stannas upp under den tid som bristerna i det nuvarande förfarandet åtgärdas.

Rolle Alho forskardoktor, Jyväskylä universitet Karin Creutz forskare, Centret för forskning om etniska relationer och nationalism CEREN, Helsingfors universitet Camilla Haavisto forskardoktor, Åbo Akademi Camilla Nordberg akademiforskare, Helsingfors universitet Tobias Pötzsch forskare, Centret för forskning om etniska relationer och nationalism CEREN, Helsingfors universitet Susanne Österlund-Pötzsch docent, Åbo Akademi

Fotnot Läs de övriga över 100 undertecknarnas namn på HBL.fi

Sinikka Aapola-Kari Forskningsdirektör, Ungdomsforskningssällskapet Jutta Ahlbeck Forskare, Åbo Akademi Risto Alapuro Professor emeritus, Helsingfors universitet Maarit Alasuutari Professor, Jyväskylä universitet Pertti Alasuutari Akademiprofessor, Tammerfors universitet Anu Hanna-Anttila Forskningsdirektör, FFC Anneli Anttonen Professor, Tammerfors universitet Ilkka Arminen Professor, Helsingfors universitet Paul Van Aerschot Docent, Helsingfors universitet Tiina Arppe Docent, Helsingfors universitet Klas Backholm Biträdande professor, Helsingfors universitet Riikka Bado Forskande teaterkonstnär Gwenaëlle Bauvois Lektor, Helsingfors universitet Erna Bodström Forskare, Helsingfors universitet Georg Boldt Forskare, Tammerfors universitet Kristiina Brunila Biträdande professor, Helsingfors universitet Linda Bäckman Forskare, Åbo Akademi Marianne Enebäck Timlärare, Helsingfors universitet Veikko Eranti Forskare, Tammerfors universitet Jani Erola Professor, Åbo universitet Matti Eräsaari Forskare, Helsingfors universitet Camilla Granholm  Lektor, Helsingfors universitet Linda Haapajärvi  Forskare, EHESS Ilka Haarni  Docent, Helsingfors universitet Lotta Haikkola Forskardoktor, Helsingfors universitet Nelli Hankonen  Akademiforskare, Tammerfors universitet Hannele Harjunen  Lektor, Jyväskylä universitet Johanna Hiitola  Lehtori, Jyväskylän yliopisto Markus Himanen  Forskare, Tammerfors universitet Peter Holley  Forskare, Helsingfors universitet Päivi Honkatukia  Professor, Tammerfors universitet Marja-Liisa Honkasalo  Professor, Åbo universitet Karina Horsti  Akademiforskare, Jyväskylä universitet Ida Hummelstedt-Diedou  Forskare, Helsingfors universitet Aleksi Huhta  Forskare, Åbo universitet Elsi Hyttinen  Forskare, Åbo universitet Juho Härkönen  Professor, Stockholms universitet Eila Isotalus  Forskare, University College London Marjaana Jauhola  Akademiforskare, Helsingfors universitet Maija Jokela  Forskare, Tammerfors universitet Eeva Jokinen  Professor, Östra Finlands universitet Ilse Julkunen  Professor, Helsingfors universitet Katarina Jungar  Lektor, Helsingfors universitet Markus Jäntti  Professor, Helsingfors universitet, VATT Mirjam Kalland  Rektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet Annastiina Kallius  Forskare, Helsingfors universitet Johannes Kananen  Lektor, Helsingfors universitet Anu Kantola  Professor, Helsingfors universitet Johanna Kantola  Akademiforskare, Helsingfors universitet Anu Katainen  Forskare, Tammerfors universitet Marja Katisko  Forskare, DIAK Suvi Keskinen  Akademiforskare, Åbo universitet Ullamaija Kivikuru  Professor emerita, Helsingfors universitet Lotta Koistinen  Forskare, Åbo universitet Anu Koivunen  Professor, Stockholms universitet Kalle Korhonen  Docent, Helsingfors universitet Aino Korvensyrjä  Forskare, Helsingfors universitet Hanna Kuusi  Lektor, Helsingfors universitet Anitta Kynsilehto  Forskardoktor, Tammerfors universitet Aapo Kähönen  Docent, Helsingfors universitet Jukka Könönen  Forskare, Helsingfors universitet Liisa Laakso  Rektor, Tammerfors universitet Sofia Laine  Docent, Helsingfors universitet Mikko Lagerspetz  Professor, Åbo Akademi Tuomas M.S. Lehtonen  Generalsekreterare, Finska litteratursällskapet Markus Leikola  Författare Johanna Leinonen  Docent, Migrationsinstitutet Kirsti Lempiäinen  Lektor, Lapplands universitet Annika Lillrank  Lektor, Helsingfors universitet Carl-Gustav Lindén  Forskardoktor, Helsingfors universitet Eeva Luhtakallio  Lektor, Tammerfors universitet Mari Maasilta  Lektor, Lapplands universitet Mianna Meskus  Akademiforskare, Helsingfors universitet Kaarina Nikunen  Professor, Tammerfors universitet Lena Näre  Biträdande professor, Helsingfors universitet Sari Näre  Docent, Helsingfors universitet Elina Oinas  Professor, Helsingfors universitet Antero Olakivi  Forskare, Tammerfors universitet Emilia Palonen  Lektor, Helsingfors universitet Saara Pellander  Forskardoktor, Helsingfors universitet Maija Peltola  Forskare, Ungdomsforskningssällskapet Virve Peteri  Forskare, Tammerfors universitet Vesa Puuronen  Professor, Lapplands universitet Niko Pyrhönen  Forskare, Helsingfors universitet Anssi Peräkylä  Professor, Helsingfors universitet Päivi Pirkkalainen  Forskare, Jyväskylä universitet Panu Raatikainen  Docent, Tammerfors universitet Anna Rastas  Akademiforskare, Tammerfors universitet Marjaana Rautalin  Forskardoktor, Tammerfors universitet Hanna Repo  Forskare, Åbo universitet Leena-Maija Rossi  Forskare, Helsingfors universitet Maria Ruotsala  Filmregissör Pajari Räsänen  Forskare, Helsingfors universitet Kirsi Saarikangas  Professor, Helsingfors universitet Eija Saarikivi  Kulturproducent Arttu Saarinen  Docent, Åbo universitet Kirsti Salmi-Niklander  Forskardoktor, Helsingfors universitet Tom Sandlund  Professor emeritus, Helsingfors universitet Beata Segerkrantz  Lektor, Helsingfors universitet Minna Seikkula  Forskare, Åbo universitet Matti Similä  Professor emeritus, Helsingfors universitet Harriet Silius  Professor emerita Åbo Akademi Oula Silvennoinen  Docent, Helsingfors universitet Stefan Sjöblom  Professor, Helsingfors universitet Pamela Slotte  Biträdande professor, Åbo Akademi Jan Sundberg  Professor, Helsingfors universitet Jukka Syväterä  Forskardoktor, Tammerfors universitet Liina Sointu  Forskare, Tammerfors universitet Tiina Sotkasiira  Forskare, Östra Finlands universitet Johanna Sumiala  Lektor, Helsingfors universitet Juha Suoranta  Professor, Tammerfors universitet Teivo Teivainen  Professor, Helsingfors universitet Tuula Teräväinen de Litardo  Forskare, Östra Finlands universitet Miika Tervonen  Docent, Helsingfors universitet Salla Tuori  Biträdande professor, Åbo Akademi Marja Tiilikainen  Akademiforskare, Helsingfors universitet Mari Toivanen Forskardoktor, Åbo universitet Reetta Toivanen  Docent, Helsingfors universitet Sanna Valtonen  Forskare, Helsingfors universitet Tiina Vaittinen  Forskare, Tammerfors universitet Sirkku Varjonen  Forskare, Helsingfors universitet Soile Veijola  Professor, Lapplands universitet Liisa Voutilainen  Forskare, Helsingfors universitet Esa Väliverronen  Professor, Helsingfors universitet Östen Wahlbeck  Lektor, Helsingfors universitet Thomas Wallgren, Lektor, Helsingfors universitet Anu Wartiovaara  Akademiprofessor, Helsingfors universitet Marjukka Weide  Forskare, Jyväskylä universitet Rita Wickholm  Förvaltningschef, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet Sirpa Wrede  Lektor, Helsingfors universitet Tuomas Ylä-Anttila  Docent, Helsingfors universitet Hanna Ylöstalo  Forskardoktor, Tammerfors universitet Minna Zechner  Utbildningschef, Seinäjoki yrkeshögskola Henrika Zilliacus-Tikkanen  Lektor, Helsingfors universitet Kim Zilliacus Lektor Helsingfors universitet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning