Finlands Fiskgjusstiftelse får Pandapriset

Från vänster: Jari Luukkonen, Liisa Rohweder, Heidi Andersson, Ilmari Häkkinen och Juhani Koivu. Bild: Sofie Fogde/SPT

Rovfåglar som har sina bon i skogen hotas av skogsskövling. Finlands Fiskgjusstiftelse vill i fortsättningen ta ansvar för bland annat beskyddandet av havsörnen.

Världsnaturfonden (WWF) gav i år Pandapriset till Finlands Fiskgjusstiftelse (på finska Sääksisäätiö) för förberedelse av ett Life-projekt. Stiftelsen vill fokusera på att lokalisera olika rovfåglars boplatser i och med den intensifierade skogsskövlingen.

Life är ett EU-bidrag som kan finansiera projektkostnader för ett miljö-, klimat- eller naturprojekt i medlemsländerna.

Fiskgjusstiftelsen fick Pandapriset också 2015. Stiftelsen har jobbat i flera årtionden med att stöda forskningsarbete och beskydd av fiskgjusen i Finland. Fiskgjusen är numera livskraftig.

Priset togs emot av stiftelsen styrelseordförande Ilmari Häkkinen och verkställande direktör Juhani Koivu.

– Det kom som en överraskning. Det är härligt att det här ses som ett viktigt projekt och att de vill ge oss priset en gång till. För att vårt projekt ska gå igenom krävs det hårt arbete hela hösten, säger Häkkinen.

Liisa Rohweder, WWF:s generalsekreterare, är mycket nöjd med beslutet att ge Fiskgjusstiftelsen priset.

– Havsörnsbeståndet är i dag livskraftigt och inte längre utrotningshotat. Jag är glad att de ändå är med i det här projektet så att de inte hamnar i samma situation igen, säger hon.

Pandapriset firar 20-årsjubileum. Vid prisutdelning på torsdagen presenterade även tidigare pristagare hur de använt pengarna i sitt arbete.

I år fick WWF närmare trettio ansökningar om priset, vilket enligt WWF:s skyddsdirektör Jari Luukkonen gjorde det extremt svårt att avgöra vem som skulle få priset.

Juhani Koivu, Fiskgjusstiftelsens verkställande direktör, berättar om fiskgjusens historia. Bild: Sofie Fogde/SPT

Ilmari Häkkinen och Juhani Koivu från Fiskgjusstiftelsen tillsammans med Andersson-fondens grundare Heidi Andersson. Stiftelsen erhöll priset också 2015. Bild: Sofie Fogde/SPT

I år gick priset till Finlands Fiskgjusstiftelse.

Delas ut av Världsnaturfonden WWF varje år för handlingar som kommer miljöskyddet och naturen till godo.

Idén till priset var Andersson-fondens grundare Heidi Andersson.

Organisationer eller enskilda personer kan erhålla priset.

Priset är 20 000 euro och kan också delas mellan flera pristagare.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning