Finlands EU-avgifter ökade – men Finlands bidrag ökade också

Bild: SPT

Alla EU-medlemsländers avgifter till unionen ökade under 2020 på grund av coronapandemin. Samtidigt ökade Finlands EU-bidrag med 16 miljoner euro.

I fjol betalade Finland 781 miljoner euro mer än man fick tillbaka till EU. 2019 var motsvarande kostnad 559 miljoner euro, enligt Finansministeriet. Finland betalade i fjol sammanlagt 2 318 miljoner euro till EU.

"EU vidtog snabbt coronaåtgärder genom att utnyttja EU:s tilläggsbudgetar och införa nya stödinstrument. Vi har förhoppningsvis passerat det värsta skedet och den europeiska ekonomin växer snabbt", säger finansminister Annika Saarikko i ett pressmeddelande.

Bidragen till Finland ökade

Finlands bidrag från EU ökade sammanlagt med 16 miljoner euro under 2020. Totalt tog Finland emot 1 558 miljoner euro.

Cirka 53 procent av Finlands inkomster bestod av jordbruksfinansiering. Trots det var det jordbruksfinansieringen som minskade mest. Intäkterna minskade med totalt 57 miljoner euro. Det totala beloppet uppgick till 823 miljoner euro.

"Betalningarna till EU steg i alla medlemsstater medan man var tvungen att öka de totala utgifterna för EU-budgeten, speciellt på grund av coronapandemin", säger budgetrådet Panu Kukkonen.

De största nettobidragsgivarna i förhållande till bruttonationalinkomsten i fjol var Tyskland, Storbritannien och Danmark.

I förhållande till invånarantalet var Danmark den största nettobetalaren med 228 euro per invånare. Därefter kom Tyskland, med 186 euro per invånare, och Sverige med 184 euro per invånare.

Finlands nettoavgift till EU var 141 euro per invånare, medan motsvarande belopp var 101 euro år 2019.

De största nettomottagarna i förhållande till bruttonationalinkomsten var Litauen, Kroatien och Ungern. Räknat per invånare var ordningsföljden: Litauen med 766 euro per invånare, Estland med 600 euro och Lettland med 579 euro.

Källa: Finansministeriet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning