Finlands ekonomiska tillväxt bromsar in – den globala handelspolitiken påverkar finländska företag negativt

Finlands ekonomi är exportberoende och påverkas snabbt av skiftningar i den internationella ekonomin. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Den finländska ekonomiska tillväxten 2019 är fortfarande skaplig men är sannolikt högst 1,5 procent, meddelar arbets- och näringsministeriet.

Ovilja att investera i hemlandet och bristen på kompetent arbetskraft utgör på sikt centrala hinder för den ekonomiska tillväxten i Finland.

– Det grundläggande draget i världsekonomin är alltjämt osäkerhet. Den skärpta handels- och teknikpolitiska situationen mellan stormakterna inverkar negativt på handeln och investeringarna, säger Olli Koski, direktör vid arbets- och näringsministeriet, i ett pressmeddelande.

Bland annat Tyskland och Sverige är centrala handelspartnerför Finland. Den ekonomiska tillväxten håller på att mattas av även där, vilket påverkar Finlands exportmöjligheter.

Fler ambitiösa innovations- och förnyelseprojekt bör därför sättas i gång.

– För att rätta till situationen ska forskningsinstitut och företag öka samarbetet och satsa mer finansiering på radikalare innovationer, säger Koski.

En utmaning i sammanhanget är att finländska investerare i en europeisk jämförelse investerar mindre i den tidiga tillväxtens fas.

Lägesbilden baserar sig på ministeriets enkät till åtta organisationer som lyder under ministeriet. Dessa är Business Finland, Energimyndigheten, Finnvera, Geologiska forskningscentralen, Konkurrens- och konsumentverket, Patent- och registerstyrelsen, Finlands Industriinvestering och VTT.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning