Finlands ekonomiska tillväxt bromsar in – den globala handelspolitiken påverkar finländska företag negativt

Finlands ekonomi är exportberoende och påverkas snabbt av skiftningar i den internationella ekonomin. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Den finländska ekonomiska tillväxten 2019 är fortfarande skaplig men är sannolikt högst 1,5 procent, meddelar arbets- och näringsministeriet.

Ovilja att investera i hemlandet och bristen på kompetent arbetskraft utgör på sikt centrala hinder för den ekonomiska tillväxten i Finland.

– Det grundläggande draget i världsekonomin är alltjämt osäkerhet. Den skärpta handels- och teknikpolitiska situationen mellan stormakterna inverkar negativt på handeln och investeringarna, säger Olli Koski, direktör vid arbets- och näringsministeriet, i ett pressmeddelande.

Bland annat Tyskland och Sverige är centrala handelspartnerför Finland. Den ekonomiska tillväxten håller på att mattas av även där, vilket påverkar Finlands exportmöjligheter.

Fler ambitiösa innovations- och förnyelseprojekt bör därför sättas i gång.

– För att rätta till situationen ska forskningsinstitut och företag öka samarbetet och satsa mer finansiering på radikalare innovationer, säger Koski.

En utmaning i sammanhanget är att finländska investerare i en europeisk jämförelse investerar mindre i den tidiga tillväxtens fas.

Lägesbilden baserar sig på ministeriets enkät till åtta organisationer som lyder under ministeriet. Dessa är Business Finland, Energimyndigheten, Finnvera, Geologiska forskningscentralen, Konkurrens- och konsumentverket, Patent- och registerstyrelsen, Finlands Industriinvestering och VTT.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning