Finlands ekonomiska tillväxt bromsar in – den globala handelspolitiken påverkar finländska företag negativt

Finlands ekonomi är exportberoende och påverkas snabbt av skiftningar i den internationella ekonomin. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Den finländska ekonomiska tillväxten 2019 är fortfarande skaplig men är sannolikt högst 1,5 procent, meddelar arbets- och näringsministeriet.

Ovilja att investera i hemlandet och bristen på kompetent arbetskraft utgör på sikt centrala hinder för den ekonomiska tillväxten i Finland.

– Det grundläggande draget i världsekonomin är alltjämt osäkerhet. Den skärpta handels- och teknikpolitiska situationen mellan stormakterna inverkar negativt på handeln och investeringarna, säger Olli Koski, direktör vid arbets- och näringsministeriet, i ett pressmeddelande.

Bland annat Tyskland och Sverige är centrala handelspartnerför Finland. Den ekonomiska tillväxten håller på att mattas av även där, vilket påverkar Finlands exportmöjligheter.

Fler ambitiösa innovations- och förnyelseprojekt bör därför sättas i gång.

– För att rätta till situationen ska forskningsinstitut och företag öka samarbetet och satsa mer finansiering på radikalare innovationer, säger Koski.

En utmaning i sammanhanget är att finländska investerare i en europeisk jämförelse investerar mindre i den tidiga tillväxtens fas.

Lägesbilden baserar sig på ministeriets enkät till åtta organisationer som lyder under ministeriet. Dessa är Business Finland, Energimyndigheten, Finnvera, Geologiska forskningscentralen, Konkurrens- och konsumentverket, Patent- och registerstyrelsen, Finlands Industriinvestering och VTT.

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54