Finlands ekonomi växte i april-juni

Statistikcentralen uppger att andelen sysselsatta personer ser ut att ha ökat med 0,9 procent sedan det andra kvartalet i fjol.

Finlands bruttonationalprodukt ökade med 1,6 procent i april–juni jämfört med samma tidsperiod i fjol. Det framkommer av Statistikcentralens preliminära uppgifter.

Den säsongsbalanserade bruttonationalprodukten förutspås ha sjunkit med 0,5 procent jämfört med det förra kvartalet.

Ifall Statistikcentralens förhandsuppgifter stämmer ser den ekonomiska tillväxten ut att ha avtagit jämfört med det tidigare kvartalet. Finlands bruttonationalprodukt steg 2,7 procent i januari–mars jämfört med samma tidsperiod i fjol.

Statistikcentralen meddelar också att omsättningen inom industrin ökade med 8,3 procent under perioden mars-maj jämfört med fjolåret.

De uppgifter som Statistikcentralen publicerade på tisdagen utgår från preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Statistikcentralens nästa kvartalsuppgifter publiceras i början av september. 

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22