Finlands ekonomi växer långsammare än väntat

Finlands ekonomi växer långsamt och Nordea tror inte på några nya stimulansåtgärder från Europeiska centralbanken just nu. ECB håller ett möte där det är möjligt att ändra styrräntan på torsdag.

Finlands ekonomi växte under april–juni med 0,4 procent jämfört med samma period för ett år sedan, framgår det av Statistikcentralens preliminära uppgifter. Jämfört med årets första kvartal låg bruttonationalprodukten kvar på samma nivå.

– Den globala ekonomiska tillväxten är tre procent. Det är mindre än före finanskrisen, men ändå så bra det kan vara. Det går inte att hoppas på mer än så i dag, säger Nordeas chefsekonom Aki Kangasharju.

Statistikcentralen har korrigerat uppgifterna för det första kvartalet nedåt. Enligt de justerade uppgifterna ökade bruttonationalprodukten under januari–mars med 1,2 procent jämfört med föregående år. I de preliminära uppgifterna talade Statistikcentralen om 1,6 procent.

Danske Banks chefsekonom Pasi Kuoppamäki påpekar i ett pressmeddelande att tillväxtsiffrorna ligger klart under prognoserna. Kuoppamäki konstaterar att tillväxten fortfarande vilar på den inhemska efterfrågan trots att exportindustrins problem verkar ha minskat en aning. Danske Bank räknar med att utsikterna för ekonomisk tillväxt förblir anspråkslösa. Han får medhåll av Kangasharju på Nordea.

Alltför många reformförslag har stött på grundlagstolkningar som har blivit en av de största faktorer som bromsar reformer.

– Det nya normala är att världsekonomin knappt växer, vilket innebär dåliga nyheter för Finland, säger Kangasharju.

Regeringen måste agera

Nordea förutspår att Finlands ekonomi växer med en procent i år. Det här är dubbelt så mycket som i den föregående prognosen, men banken varnar för att Finland håller på att tappa mark på världsmarknaden.

Nordea räknar med att tillväxten framför allt hänger på byggandet och hushållens konsumtion. Banken tror däremot inte att investeringarna och exporten återhämtar sig.

Såväl Nordea som Danske Bank betonar att regeringen måste fortsätta med sina reformer för att förbättra det ekonomiska läget.

 – Regeringen bör fortsätta med reformarbetet eftersom konkurrenskraftsavtalet inte räcker till för att förbättra sysselsättningen på ett väsentligt sätt. Nu ska man i synnerhet fundera på åtgärder för att reformera arbetsmarknaden och öka sysselsättningen i en situation där tillväxten är låg. Alltför många reformförslag har stött på grundlagstolkningar som har blivit en av de största faktorer som bromsar reformer, säger Aki Kangasharju.

Han tror ändå på att sysselsättningen kan bli bättre även om det inte blir någon ekonomisk tillväxt.

Låga räntor

För dem som har bostadslån är den tröga ekonomin inte bara en negativ nyhet. Räntorna kommer sannolikt att hållas nere under en lång tid framöver. Kangasharju räknar med att ECB knappast höjer sina styrräntor under 2018.

– Den som konstaterar att vi blir kvar på minus i räntorna under hela det här årtiondet tar nog inte i speciellt mycket, säger Kangasharju.

Många av ECB:s euriborräntor ligger för tillfället på minus, vilket innebär att de som förhandlat till sig små marginaler på sina bostadslån knappt betalar någon ränta alls. 

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33