Finlands bnp når äntligen samma nivå som toppen 2008 – "Slut på det förlorade årtiondet"

Nordsjö hamn Bild: Lehtikuva/Anni Reenpää

Den tio år långa svackan märks ändå inte så tydligt för den vanliga finländaren eftersom konsumtionen är betydligt högre än före krisen. Däremot har skuldsättningen fortsatt öka.

– Det var det, det förlorade årtiondet tog slut i april, skriver Lähitapiolas ekonom Hannu Nummiaro på Twitter.

SPT ringer upp Nummiaro, som säger att Finlands bnp nu ligger på samma nivå som före finanskrisen. Enligt Statistikcentralens senaste siffror låg bnp strax under toppen år 2008, vilket betyder att Finland torde ha passerat den nivån i slutet av april.

– Det är frågan om preliminära siffror, så den exakta tidpunkten får framtiden utvisa, säger Nummiaro.

På alla plan har Finlands ekonomi ändå inte återhämtat sig efter krisen.

– Bnp visar den totala produktionen, men till exempel investeringar och nettoexporten är fortfarande inte på samma nivå som för tio år sedan.

Vad innebär det här för den vanliga finländaren?

– Ur konsumenternas synvinkel återhämtade sig den privata konsumtionen betydligt snabbare och konsumenternas förtroende för ekonomin är också på topp.

Enligt Nummiaro är finländarnas ökande skuldsättning ändå ett orosmoment.

Återhämtar sig Finlands ekonomi genom skuldsättning och låga räntor?

– Skuldsättningen hänger nog ihop med en väldigt stimulerande penningpolitik.

Hur ser framtiden ut för Finlands ekonomi?

– Den starka ekonomiska tillväxten ser ut att fortsätta, också om den kanske inte når helt samma nivå som 2017. Däremot kan politiska risker som läget i Italien eller handelskrig drabba Finland som är en väldigt öppen ekonomi.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03